Spiritualiteit

De Boskapel is op initiatief van de Augustijnen ontstaan. Zij wilden met de Boskapel uitdrukking geven aan hun spiritualiteit, geïnspireerd op Augustinus. Voor Augustinus zijn liefde, vriendschap en gemeenschap bijzonder belangrijk. De Boskapel wil in navolging van hem een gemeenschap zijn waarin liefde en vriendschap leven.

De mensen die de Boskapel bezoeken voelen zich, bewust of onbewust, aangetrokken tot deze spiritualiteit. Voor sommigen is het genoeg om deel te nemen aan de vieringen, anderen worden zelf actief. En dan zijn er ook nog mensen die zich verder willen verdiepen in die Augustijnse spiritualiteit, in de leerhuizen over dat thema, of door lid te worden van de Augustijnse familie.

Geef een reactie