Categoriearchief: Spiritueel café

Heilige momenten

Spiritueel café: Heilige -bijzondere ervaringen delen

Er zijn gebeurtenissen in ons leven die ons zelf overstijgen, of als heilige momenten kunnen worden ervaren. We worden als het ware één met datgene wat zich laat zien of wat zich aan ons voltrekt.
Wanneer we geraakt of bezield zijn kunnen we schoonheid, echtheid, maar vooral eenheid ervaren. Alles is goed of juist niet goed, omdat die ervaringen ons ook in verwarring kunnen brengen.
Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Spiritueel café | Een reactie plaatsen

Zien wat er niet is

Spiritueel café

Dit spiritueel café sluit aan op het thema van de vredesweek De kracht van de verbeelding.

De kracht van de verbeelding van ons mensen is groot. Zien wat er niet is maakt ons tot visionairs en fantasten. Het geeft mensen de kans om in uitzichtloze situaties een voorstelling te maken van een andere, voor hen beter leven en de hoop dat dit werkelijkheid zal worden. De kracht van de verbeelding kan ons ook misleiden en vervreemden van de werkelijkheid wanneer we onze beelden vastzetten in onszelf en niet kunnen meebewegen met de ander, met veranderingen.

Tijdens dit spiritueel café kijken we naar onszelf. Hoe kunnen we in gesprek uitgangspunten en toekomstdromen delen. Hoe kunnen we morele dilemma’s aan elkaar duidelijk maken. Hoe kunnen we werken aan een vreedzame samenleving waarin verdraagzaamheid, verdeeldheid en uitsluiting verminderd worden of liever gezegd niet meer voorkomen. Wat kunnen we daadwerkelijk doen als individu of als groep?’
Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Spiritueel café | Een reactie plaatsen

Het innerlijk kompas – spiritueel café

Foto: Alan Klim, https://www.flickr.com/photos/igraph/8231264538/Hoe kom je in contact met je innerlijk kompas?

Een kompas helpt ons te oriënteren. De punt wijst ons de richting en wordt zelf ook in die richting getrokken. De symboliek waar het kompas voor staat is het steeds meer bewust worden en gewaar zijn, zodat we de juiste koers kunnen varen in ons leven. Dit vraagt om een open en ontvankelijke levenshouding. We kunnen in het leven niet alles voorspellen, berekenen en controleren. Het is een illusie dat we dat daadwerkelijk kunnen. De menselijke vrijheid ligt juist niet in het in de hand hebben van de dingen. Dit dwingt ons telkens opnieuw om een keuze te maken. Daarvoor moeten we meer in contact komen met onze eigen essentie, ons innerlijke, morele kompas. Lees verder

Geplaatst in Spiritueel café | Een reactie plaatsen

Voelt God zich thuis bij de beelden die wij van God gevormd hebben?

NB: dit spiritueel café komt te vervallen. Er wordt gewerkt aan een ander aanbod.

Tijdens dit spiritueel café kijken we naar onze persoonlijke beelden die we van God gevormd hebben.
Kunnen we nu nog wat met de beelden die we vanuit onze geloofstraditie overgedragen hebben gekregen?
Wat zijn die beelden: Zien we God zitten op een troon wonend in het allerhoogste? Of noemen wij hem met een naam: Schepper, Vader, Moeder, Water, Vuur, Licht, Wijsheid, Iets, Iemand? Of is God eerder mysterie dat we niet onder woorden kunnen brengen?
Lees verder

Geplaatst in Spiritueel café | Een reactie plaatsen

Spiritueel café – wij zijn de tijden

Tijdens dit spiritueel café kijken we naar onszelf, naar de waarden die de traditie voor
ons hebben. Welke overleveringen hebben we ons eigen gemaakt, hebben ze nog waarde of betekenis, dienen ze ons nog? Wat nemen we mee in ons verdere leven, wat willen we uitdragen c.q. overdragen? We werken deze avond met ondersteunende methodieken. Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Spiritueel café | 1 reactie