Pastor

Ekkehard Muth

Draagt niet iedereen een diepte in zich, zo ondoorgrondelijk
dat die zelfs voor hemzelf verborgen blijft? (Augustinus)

De diepte in

Achteraf denk ik dat het dit gevoel van ‘diepte’ was wat mij ertoe bracht om pastor te worden.
In mijn jonge jaren trokken we bij de verkenners met tent en rugzak erop uit, en voelden we hoe langer hoe meer dat onze trektocht eigenlijk een vingeroefening was voor de grote tocht door het leven. Wanneer ik zing of naar een concert luister, dan kan het zomaar gebeuren dat ik mij even dichterbij het geheim voel dan anders. En wat is het toch een voorrecht om met mensen op te trekken en samen de diepte te verkennen.

Ritueel

Wat het werken in de Boskapel zo bijzonder maakt is de aandacht van de ‘boskapellers’ voor deze diepte. Je zou daarin wellicht het mensbeeld van Augustinus kunnen herkennen, maar in het dagelijks leven is het eigenlijk meer een soort onbewuste vanzelfsprekendheid.
Nog niet wetende dat ik ooit pastor zou worden in de Boskapel kwam ik die vanzelfsprekendheid voor het eerst tegen toen ik uitgenodigd was om er over mijn boek De rijkdom van het ritueel (Kok Kampen 2009) te vertellen.
Alles wat ik zei over rituelen die ons toegang geven tot een diepere laag en tot een andere dimensie, bleek voor de boskapellers de natuurlijkste zaak van de wereld.

Thuiskomen

Ik ben in 1960 geboren in Worms, Duitsland, de stad waar de augustijner monnik Maarten Luther standvastig weigerde om zijn stellingen te herroepen.
Wat mij tijdens mijn studie theologie aan de universiteiten van Mainz en later Heidelberg geleerd werd als uitgesproken luthers, bleek bij nader inzien voort te komen uit de augustijnse spiritualiteit.
Toen ik in 2011 pastor werd van de Boskapel voelde dat dan ook als thuiskomen.

Liefde

Mijn liefde voor rituelen, symboliek en liturgie als vensters naar het geheim leerde ik trouwens al in mijn jonge jaren kennen tijdens mijn kerkmuziekopleiding aan het r.k. Bischöflliches Institut für Kirchenmusik in Mainz.
Na mijn predikantsopleiding ging ik voor een jaar naar Genève voor een stage en een studie bij het Oecumenisch Instituut Bossey van de Wereldraad van Kerken.
Daar leerde ik een Nederlandse kennen die later mijn vrouw zou worden.
Terug in Duitsland werd ik predikant in drie dorpjes in de mooie wijnstreek Rheinhessen. In een van deze dorpen, Bermersheim, werd in 1098 de beroemde mystica Hildegard von Bingen geboren. Het was in dat plaatsje waar zij als jong meisje haar eerste visioenen had van de ‘diepte’.
Eenmaal in Nederland was ik vanaf 1998 predikant (PKN) in Rheden. Ik werkte mee in de werkgroep liturgica van het nieuwe Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Van ‘Laetare – tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek’ ben ik hoofdredacteur.

Joost Koopmans (oud-pastor)


De Augustijn Joost Koopmans was tot januari 2013 als pastor verbonden aan de Boskapel-gemeenschap. Hij werd geboren te Tilburg in 1944 en studeerde theologie aan de Theologische Faculteit van Tilburg met als specialisatie basispastoraat.
Hij werkte van 1974 tot 1989 in een Nijmeegse volksparochie. Vanaf 1990 was hij pastor van de Boskapel in Nijmegen tot zijn aanstelling aan de Augustijnenkerk in Eindhoven. Tot april 2009 was hij ook de prior van het Augustijnenklooster in Nijmegen dat zich naast de Boskapel bevond. Hij gaat zo nu en dan nog voor in de Boskapel.
Hij publiceerde onder andere Een God die oplicht in het gewone (1998) en de bundel interviews Zo gaat het door (2005).

Contactinformatie vindt u op de contactpagina.

 

Geef een reactie