Huwelijksvieringen

Vieren in de kerk

In Nijmegen vraagt zo’n 15 % van alle bruidsparen ook naar een viering in de kerk.

Wat zoeken ze daar? Sommigen vooral een stuk versiering. De Pastores van de Boskapel merken dit soms als ze naar hun ruimte komen kijken. Een naar binnen gekeerde kapel, zonder toren of klok, zonder beelden en glas-in-loodramen. Teleurgesteld haken ze af, verder zoekend naar een nostalgisch romantisch kerkje.

Niet dat er iets mis is met versiering, maar wij leggen toch meer de nadruk op de binnenkant, de inhoudelijkheid van de viering. Degenen die bij ons trouwen zoeken naast sfeer vooral een viering waarin ze geloven en beloven op hun eigen manier kunnen uitdrukken.

Als wij binnen de hernieuwde belangstelling voor de huwelijksviering als kerk ergens op kunnen inspelen, dan is het op het religieuze gevoel van bruidsparen dat trouwen méér is dan het sluiten van een contracten het geven van een feestje. Wij althans hebben de ervaring dat bruidsparen een verdieping van hun motieven om “voor de kerk” te trouwen erg op prijs stellen.

Voorbereiding

Hoe ziet een inhoudelijke huwelijksvieringen dan uit?

Als het even kan organiseer ik drie ontmoetingsavonden met een aantal bruidsparen sámen. Ik ervaar dat het jonge mensen goed doet om hun diepe gevoelens met elkaar te kunnen delen. In het dagelijkse leven namelijk ligt daar meestal een taboe op. Als ieder open genoeg is naar elkaar, komt er een groepsproces op gang, waardoor het gevoel van saamhorigheid groeit, het gesprek loopt en de thema goed uit de verf komen. Als een bruidspaar zich aanmeldt, licht ik hen in over de gezamenlijke voorbereiding. Na enige uitleg zegt iedereen er volmondig ja op; ze vinden het een goed idee. Wel check ik van tevoren af, of de paren onderling een beetje bij elkaar passen. Te groot verschil in bijvoorbeeld opleiding of leeftijd kan situaties scheppen waarin men zich verlegen voelt met elkaar, zo heb ik ervaren.

De eerste avond

Deze avond is oriënterend: we maken kennis met elkaar en vertellen wat we belangrijk vinden in het leven: wat voor waarden heb je meegekregen; waar sta je voor; wat haat je in deze tijd; wat geloof je; waaraan twijfel je?

Soms moet het ijs even gebroken worden, maar ieder zijn plek gevonden en gekregen heeft, breekt er vertrouwen door en komen we tot een zinnig gesprek waarin respect wordt opgebracht voor ieders eigenheid. Thema’s die naar boven komen zijn: de prestatiemaatschappij, je wordt geleefd, wat wil ikzelf nou; behoefte aan rust en bezinning, waar vind je een plek? Vertrouwen in God, in het leven; afwezigheid van God, pijnlijke ervaringen; verschillende godsbeelden; hoe bidden; gebruik van rituelen.

Mijn taak op die eerste avond bestaat er vooral in een ontspannen sfeer te scheppen, het gesprek te leiden en te luisteren. Daags naderhand maak ik een kort verslag van het besprokene en zoek ik enkele teksten die rijmen op de vertelde verhalen. Bij het verhaal over de prestatiemaatschappij bijvoorbeeld past het gedicht over Hebben en Zijn van Ed Hoornik en de evangelische acht zaligheden in de vertaling van Pius Drijvers of Jo Tigcheler.

De tweede avond

De tweede avond begin ik met een samenvatting van de vorige keer en het lezen en samen uitdiepen van de gedichten en verhalen.

Ondertussen doemt het inzicht op dat onze ervaringen verbonden zijn met een bredere stroom van verhalen. En dàt zie ik vooral als mijn taak: om bruidsparen via symbolen, taal en teken te helpen bij hun diepere gevoelens te komen om een ontmoeting tot stand te brengen tussen hun verhaal en het Grote Verhaal.

Na de koffiepauze snijd ik het nieuwe onderwerp aan: het verhaal over de eerste ontmoeting en over de verder gegroeide relatie. De ervaringen die dan worden uitgewisseld gaan over: thuiskomen bij elkaar; wennen aan elkaar; groeien aan elkaar; omgaan met verschillen; spanning tussen afstand en nabijheid; gelijkwaardigheid van man en vrouw; de band met familie en vrienden; stuklopen van relaties.

Verder vraag ik hen of ze voor de volgende keer, onafhankelijk van elkaar, willen opschrijven waarom hij nu kiest voor haar en zij voor hem; en wat ze elkaar willen beloven. Zelf maak ik weer een verslag van deze avond en zoek naar verbredende en verdiepende teksten rond de besproken thema zoals: “Samen, maar als twee” van Cahier Girant of Douanes 4, 11 en 12 over liefde tot God als liefde tot elkaar.

De derde avond

Met deze teksten starten we de derde avond. Daarna leest ieder voor wat hij of zij geschreven heeft over zijn of haar partner. “Dat hebben we elkaar zo nog nooit verteld” is vaak de reactie.

Ontroerende, mooie, blijde momenten. In het jezelf uitspreken komen je diepere gevoelens naar boven.

Tijdens de tweede helft van de avond bespreken we aan de hand van een schema hoe de viering er concreet uit kan zien: met welke elementen bouw je zo een viering op, welke gebaren en rituelen laat je meespelen, welke rol kunnen vrienden en familieleden vervullen?

De paren krijgen de opdracht mee het schema al zoveel mogelijk in te vullen met muziek, teksten en eventueel andere vormen van expressie die klank en kleur kunnen geven aan hun verhaal en het Grote Verhaal. Tijdens de gesprekken hebben we immers geleerd dat die twee in elkaar wortelen. De trouwbeloften kunnen voortvloeien uit de teksten die ze naar elkaar toe geschreven hebben.

Van de kerk

Het is de ervaring van veel bruidsparen dat deze gezamenlijk voorbereiding hun dichter bij elkaar en bij de Bron van hun liefde heeft gebracht.

Van een groep leer je méér dan dat je met zijn tweeën alleen bent – je kunt jezelf uiten zonder dat je je hoeft te verdedigen (“ga jij nog trouwen … en dan ook nog voor de kerk? … “), de kerk heeft na de huwelijksviering iets te bieden, je kunt er weer terugkomen en elkaar blijven ontmoeten, je houdt iets óver.

Internet

Soms krijgen bruidsparen na de viering van vrienden te horen: Als wij geweten hadden dat je ook zó voor de kerk kunt trouwen, dan hadden we het zeker gedaan!” Ze hebben er spijt van dat ze deze mogelijkheid niet kenden. Daarom geef ik op deze manier bekendheid aan deze mogelijkheid van huwelijksvieringen voor hedendaagse mensen die zoeken naar méér dan alleen een romantisch randje rond de trouwdag.

Joost Koopmans, voormalig pastor Boskapel

Zie ook Liturgie.

Geef een reactie