Eerste communieproject

Bij voldoende aanmeldingen organiseren we ieder jaar een Eerste Communieproject dat in februari van start gaat en eindigt met een feestelijke Eerste Communieviering eind mei of begin juni. Het project is bedoeld voor kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool. Deze overgangsleeftijd is voor veel kinderen een goed moment om zich wat meer te verdiepen in de verhalen over Jezus, de manier waarop we Hem in de kerk gedenken en proberen werk te maken van ons geloof. Tijdens het project lezen we dan ook veel verhalen uit het Nieuwe Testament met de kinderen, vertellen we wat er allemaal gebeurt tijdens een kerkdienst en wat daar de achtergrond van is, en denken we samen na over allerlei onderwerpen. Er wordt ook altijd geknutseld en gezongen. De kinderen krijgen een boekje mee met de verhalen en ook enkele opdrachten voor thuis.
Het project bestaat uit acht bijeenkomsten, meestal tegelijk met de zondagochtendviering in de Boskapel. Voorafgaand aan het project is er een ouderavond, waar ouders niet alleen horen wat we allemaal gaan doen, maar we ook met elkaar van gedachten wisselen over wat we onze kinderen willen meegeven. In mei is er een tweede ouderavond waar we uitwisselen hoe het project loopt en taken verdelen voor de viering. We vinden het namelijk mooi als een aantal ouders een actieve rol hebben in de viering.

Contact
Wilt u meer weten of uw kind aanmelden, stuur dan een berichtje naar
kinderen@boskapel.nl of bel Liesbeth Vroemen: 024-3606408.

Geef een reactie