Een droom van de Boskapel

JongenskoorHet Augustijns Centrum de Boskapel is voortgekomen uit de kloostergemeenschap van de Augustijnen in Nijmegen. Staande in deze katholieke augustijnse traditie is de zelfstandige Stichting Augustijns Centrum de Boskapel uitgegroeid tot een onafhankelijke oecumenische gemeenschap van zoekers en zieners.

Op zoek naar spirituele essentie waren kloosters altijd al plekken van zowel traditie als ook vernieuwing. Dit geldt in bijzondere mate voor de augustijnse spiritualiteit. “U hoger dan mijn hoogste hoogte — mij dichterbij dan ik mijzelf,” bij Augustinus leidt de zoektocht naar het hogere linea recta naar de mens, de mens als beeld en gelijkenis. Daarom laten we ons inspireren door hoe mensen vandaag de dag het hogere ervaren en hoe ze er op steeds nieuwe manieren vorm aan geven. Bijvoorbeeld als je zingt, dan kan het zomaar gebeuren dat je iets beseft van iets dat groter is dan jezelf.

De Boskapel wil vanuit haar spiritualiteit actief bijdragen aan de nieuwe wij-samenleving. Zoals nu met het initiatief van het jongenskoor, zoeken we daarom de samenwerking met mensen en groepen om samen te bouwen aan een waardevolle en leefbare toekomst voor onze kinderen.

Terug naar het Nijmeegs jongenskoor

Geef een reactie