Werkgroep Kinderactiviteiten

nevendienst 4De werkgroep kinderactiviteiten organiseert vieringen en projecten voor kinderen in de basisschool leeftijd, en is steeds actief op zoek naar manieren om de Boskapel een plaats te laten zijn en blijven waar kinderen en hun ouders graag komen.
We willen graag dat jonge kinderen zich in de Boskapel welkom en thuis voelen, maar ook dat ze spelenderwijs vertrouwd kunnen raken met liturgie, de bijbel, stilte en gebed, en de manier waarop we in de Boskapel als gemeenschap bij elkaar komen. We geloven dat in een geloofsgemeenschap de verschillende generaties elkaar nodig hebben en van elkaar kunnen leren. Onze kinderactiviteiten zijn daarom zoveel mogelijk verbonden met wat er verder in de Boskapel gebeurt.
Om de werkgroep heen is er een flinke groep mensen die zo nu en dan bijdragen leveren aan kinderactiviteiten, en we zijn steeds op zoek naar nieuwe mensen en ideeën.

Op dit moment bestaan onze activiteiten vooral uit het organiseren en leiden van een wekelijkse kindernevendienst, een kinderkerstviering, en speciale ‘vieringen voor alle leeftijden’ rond Palmpasen, de Eerste Communie, Allerheiligen/Allerzielen en Sint Maarten. Ook organiseren we ieder jaar een catecheseproject voor zeven- tot tienjarigen ter voorbereiding op de Eerste Communie.
Wilt u aan een van deze activiteiten meewerken of hebt u een goed idee, neem dan contact met ons op!

Contact:
Liesbeth Vroemen 024-3606408
kinderen@boskapel.nl

Geef een reactie