Vorming

Bezig zijn met spiritualiteit
Wij zijn als gemeenschap actief om door middel van vormingsactiviteiten meer mogelijkheden te creëren om met spiritualiteit bezig te zijn. Spiritualiteit, al dan niet verbonden met religie, nodigt ons uit om steeds opnieuw stil te staan bij de vragen:

  • Hoe kan de dialoog op gang gebracht worden, zodanig dat mensen in vrede en met liefde met elkaar samenleven?
  • Hoe kunnen we met elkaar de wereld, en daarmee ook ons leven, mooier maken zodat het goed leven is voor ieder mens?
  • Hoe kunnen wij de universele taal verstaan, zodanig dat wij als mensen, onafhankelijk van onze afkomst, in de diepte allemaal gelijk zijn?

Het uitgangspunt
De geschapen wereld weerspiegelt de geestelijke wereld en alles wat geschapen is. Dit is een teken van het Hogere. De vormingsactiviteiten hebben betrekking op vragen ten aanzien van het leven en zingeving. Waar mogelijk zijn ze verbonden met de actualiteit. Ze worden gerealiseerd door middel van lezingen, workshops, podiumgesprekken, events, spirituele café ‘s. De vormingsactiviteiten worden georganiseerd door de Boskapel, alleen en in samenwerking met andere organisaties in Nijmegen.

Verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de vormingsactiviteiten is de Commissie Vorming. In deze commissie hebben zitting: Annemarie Revenberg (contactpersoon); Ekkehard Muth (pastor); Joop Haverkort en Els Verheggen.

Geef een reactie