Op de Hoogte

Het contactblad Op de Hoogte verschijnt maandelijks en wordt redactioneel verzorgd door de redactieraad. Naast de maandelijkse liturgiekalender besteedt het blad aandacht aan bestuurlijke zaken, aankondigingen en verslagen van diverse acties en activiteiten in de Boskapel. Verder is er een uiteenzetting over de werken van Augustinus, interviews van Boskapellers en informatie over Amnesty.

Op de Hoogte op de website

Contactpersoon is Joop Haverkort.

Het e-mailadres van de redactie is redactieodh@boskapel.nl.

Geef een reactie