Diaconie

Aandacht dichtbij
Als Diaconiegroep hebben we aandacht voor zieke en andere mensen uit de Boskapelgemeenschap die niet meer zelf naar de kapel kunnen komen. Door: het versturen van een ansichtkaart bij ziekte ondertekend door mede-Boskapellers, een telefoontje, een bezoek thuis of in het ziekenhuis, het verzorgen van een attentie met Kerstmis en Pasen of het regelen van vervoer naar de Boskapel.

Ook willen we steun te geven bij problemen van individuele Boskapellers zoals bij ziekte, verlies en eenzaamheid. Door een luisterend oor te bieden na de dienst op zondag, door in contacten signalen op te vangen of via signalen die andere Boskapellers aan de werkgroep doorgeven.

Aandacht ver(der) weg
Een andere terugkerende activiteit is het voorbereiden en uitvoeren van diaconale projecten: ‘dichtbij huis’ in de Veertigdagentijd en projecten ‘ver weg’ in de Advent. Daarbij wordt steun gevraagd voor een regionaal, landelijk of internationaal goed doel, vaak aangedragen door een betrokken Boskapeller. Voor het gekozen project wordt een presentatie gehouden, een artikel geschreven in Op De Hoogte en geld ingezameld. Ook organiseert de Diaconiegroep de deelname van de Boskapel aan de jaarlijkse inzameling voor de Voedselbank, in samenwerking met andere Nijmeegse kerken.

Onze motivatie
Wat ons drijft in het werk van de werkgroep staat goed verwoord in het Jaarplan 2015:

Diaconale dienstbaarheid wil zeggen:
beschikbaar zijn voor ‘mensen zonder helper’.

Aandacht binnen de eigen geloofsgemeenschap en ook daarbuiten!

Contactpersoon
Martien de Turck

1 Reactie naar Diaconie

 1. Léonie van Rossum schreef:

  Beste Martien,

  Graag willen wij jullie vragen om de komende viering te bidden voor de beterschap van Koen van Rossum, die na een ziekenhuisopname nu thuis aan het aansterken is.
  Voorlopig willen wij vragen om nog geen bezoek te brengen, omdat we even alles op de rails moeten krijgen.
  Hartelijk dank daarvoor.

  Wij wensen jullie een mooi Kerstfeest.
  Hartelijke groeten,

  Léonie van Rossum

Geef een reactie