Contact

Twee gemeenschappen in één gebouw
In het gebouw de Boskapel huizen twee geloofsgemeenschappen: onze (katholieke) Boskapel-gemeenschap en de samenwerkingsgemeente CGKV Nijmegen. De laatste is de eigenaar van het gebouw. Voor de website van de CGKV Nijmegen klikt u op het logo hiernaast; het telefoonnummer is 06-39729600.
Meer informatie over verhuur en reservering van het gebouw

Meedoen
Als u mee wilt doen met onze vieringen of met andere activiteiten van onze Boskapelgemeenschap stellen wij dat zeer op prijs. Het adres van de Boskapel is:

BoskapellogoAugustijns Centrum de Boskapel
Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen

Wilt u graag iemand spreken of per mail contact opnemen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen of ons mailen.

Geven
Giften zijn essentieel voor ons voortbestaan (en ook fiscaal aftrekbaar!).
Als u ons wilt steunen: heel graag! U kunt dat doen door uw gift over te maken naar:
Postbank: 22 06 916 (IBAN: NL35 INGB 0002 2069 16)
Rabobank: 15 78 32 856 (IBAN: NL47 RABO 0157 8328 56)
t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel

De e-mailadressen:
info@boskapel.nl Het algemene e-mailadres van de Boskapel, ook voor aanmeldingen voor activiteiten
ekkehard.muth@boskapel.nl pastor Ekkehard Muth (tel. 026 - 495 3153)
joost.koopmans@online.nl oud-pastor Joost Koopmans
bestuur@boskapel.nl Els Verheggen, voorzitter Boskapelbestuur
participantenraad@boskapel.nl De secretaris van de participantenraad
redactieodh@boskapel.nl De redactie van Op de Hoogte
website@boskapel.nl De beheerder(s) van de website