Auteursarchief: Miek Altorf

Op de Hoogte november 2019

http://www.boskapel.nl/extra/2019/11/odh-november-2019.pdf

Download Op de Hoogte november 2019

Geplaatst in Nieuws, Op de Hoogte | Een reactie plaatsen

Buurt aan tafel

Buurt aan tafel is een initiatief van Stichting Wij’deWereld en heeft als doelstelling een stimulans te geven aan ontmoeting en bezinning. Ontmoeting op lokaal niveau, tussen verschillende mensen in de wijk en in de stad, maar ook een ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen.

Vanuit haar streven naar ontmoeting en bezinning draagt Wij’deWereld bij aan concrete publieke waarden, zoals sociale cohesie, individuele ontplooiing, maatschappelijke emancipatie en een solidaire samenleving. Bij Buurt aan Tafel wordt door vluchtelingen een maaltijd gekookt voor mensen uit de buurt en uit de stad. Zij koken een heerlijke maaltijd uit de eigen culturele keuken. Samen eten en elkaar ontmoeten staat daarbij centraal. Voor kinderen is er een eigen hoek waar ze kunnen tekenen, spelen, knutselen. Tijdens elke maaltijd biedt een buurt- of stadsgenoot een ‘amuse’. Een ‘amuse’ wordt op verschillende manieren vorm gegeven (informatief, bezinnend, creatief) en is altijd gericht op verbinding, ontmoeting en gesprek. Het mooie hierbij is dat het een ontmoeting kan zijn over gangbare grenzen heen.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Wie had dat gedacht

Lucas 19, 1-10 Wijsheid 11, 23-12, 2

Wie had dat gedacht! Wie had gedacht dat die tollenaar zou kunnen veranderen? Die tollenaars die jou dagelijks het vel over de oren trekken. Als je met je handelswaar van je dorp naar de stad trok en daarbij misschien nog een brug moest passeren was je aan de eind van de rit meer geld kwijt aan de tollenaars dan dat je met je handel kon verdienen. Op die manier werd de hele samenleving door deze bandieten gegijzeld. De prijzen gingen omhoog omdat de tol doorberekend moest worden, en vaak gingen handelaren al helemaal niet meer op reis. Dan kwam de handel stil te liggen, en daarmee ook de uitwisseling van nieuwe ideeën en de uitwisseling van nieuwe informatie. — Die tollenaars konden zo de hele samenleving ontwrichten.
Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Allerzielen: gedenken en beleven

Een bijeenkomst vol symboliek en rituelen.

Op 2 november om 19.00 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in het Augustijns Centrum de Boskapel. De voorganger is Ekkehard Muth. Het Boskapelkoor zingt onder begeleiding van dirigent Rob Engels en pianiste Selma Peters.

Deze avond is gevuld met namen noemen van dierbaren, met licht en verbeelding, met kleur, verhalen, gedichten, getuigenissen, liederen en muziek. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om in beweging te komen en op eigen wijze vorm te geven aan datgene wat u zo na aan het hart ligt en niet meer tastbaar aanwezig is.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Vieringen november 2019

Zaterdag 2 november

19.00 uur Allerzielenviering met licht en verbeelding
Voorganger Ekkehard Muth. Het Boskapelkoor zingt

Zondag 3 november

Zoeken wat verloren was (Lc 19, 1-10)
Voorganger Ekkehard Muth.

Zondag 10 november

Sint Maarten
Voorganger Tilly Jansen. Het Boskapelkoor zing

Zondag 17 november

Augustinusviering
Voorganger Ekkehard Muth en de Familia Augustiniana.

Zondag 24 november

Amnestyviering
Voorganger Joost Koopmans. Het Boskapelkoor zingt.

Er is iedere zondag kindernevendienst

Meditatieve vieringen

De Familia Augustiniana van de Boskapel verzorgt iedere dinsdag een meditatieve viering van 19.30 uur tot 20.00 uur in de kleine kapel van de Boskapel. In deze vieringen staat steeds een tekst van Augustinus centraal. Alle Boskapellers, maar ook anderen die door de week behoefte hebben aan een moment van rust en bezinning, zijn daarbij van harte welkom.
NB: Met ingang van 2 april zijn de meditatieve vieringen elke dinsdag, om 19.30 en niet langer elke woensdag

Geplaatst in Agenda vieringen | Een reactie plaatsen

Door geen gebed te misleiden

Heilig Land Stichting, Rijksmonument 523616 Bergrede, groep van 11 reliefs, reli-art van Piet Gerrits Reliëf 9: De farizeeër en de tollenaar

Vorige zondag waren de lezingen een aansporing om ons bidden vol te houden, ook al word je niet onmiddellijk gehoord en verhoord; bidden moet je dus niet te vlug opgeven. Vandaag hoorden we hoe de lezingen ons vragen, bescheiden te blijven in ons bidden. Je moet je plaats kennen, zoals de tollenaar, en niet bij God voorop willen staan, zoals de farizeeën .

Het woord ‘farizeeër’ betekent volgens deskundigen ‘afgezonderde’. En inderdaad: hij zondigde zich af van Gods wet, en was stipt in de leer. Ze deden meer dan moest en dat maakte hen zelfvoldaan. ‘ God, ik dank U dat ik niet ben zoals de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen en echtbrekers’. Zo zetten ze zich af tegen hen die niet zo stipt zijn, het niet zo nauw nemen. Om zijn deugdzaam leven meent de farizeeër recht te hebben op goddelijke beloning. Maar zó is God niet, Hij is niet te koop, beloont geen prestaties! Dat voelt de tollenaar beter aan, Hij kent zichzelf en bidt bescheiden om Gods barmhartigheid. Hij verdient het eigenlijk niet, maar toch: ‘wees mij zondaar genadig’.
Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | Een reactie plaatsen

Film: La Fille Inconnue

Filmprogramma 2019-2020 Thema: Verantwoordelijkheid (Schuld & Boete)
Het gevoel verantwoordelijk te zijn voor een ongeval, misstand of misdrijf is niet zelden een belangrijke drijfveer van het menselijk handelen. De gekozen films benaderen het thema van verantwoordelijkheid vanuit meerdere perspectieven: persoonlijk, maatschappelijk, moreel, justitieel. De verschillende manieren waarop personages in de gekozen films met verantwoordelijkheid worden geconfronteerd is aanleiding tot reflectie op hoe wij als individuen en als samenleving hiermee omgaan, om zo te komen tot een diepgaander begrip van ons persoonlijk en maatschappelijk waardestelsel.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten | Een reactie plaatsen

Lezing: ‘Het leven als wondermooi”

Op 22 oktober 2019 zal Taede Smedes een lezing geven over het thema ‘Het leven als wondermooi’. Hij zal dit doen vanuit het perspectief van zijn twee recente boeken God, iets of niets? (Amsterdam University Press 2016) en Thuis in de kosmos (Amsterdam University Press 2018). Uitgangspunt daarbij is dat het traditionele spreken over God steeds minder populair wordt. Tegelijkertijd is ongeloof in Nederland historisch hoog. De vraag daarbij is of religie in Nederland verdwijnt. In zijn lezing zal Taede bespreken waarom in zijn ogen het traditionele godsgeloof steeds minder populair wordt. Hij zal ook aangeven dat er allerlei nieuwe vormen van religiositeit ontstaan waarbij het onderscheid tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’ steeds vager wordt. Ook zal hij laten zien hoe op basis van zijn persoonlijke verwondering over het natuurwetenschappelijke ‘Epos van Evolutie’ hij tot een eigen post-theïstische visie op de kosmos en de plaats van de mens daarin is gekomen.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten | Een reactie plaatsen

Geloven in deze tijd

Antonius van Padua en Effata organiseren dit najaar een viertal bijeenkomsten “Geloven in deze tijd’.
Gekozen is voor het thema ‘Wat dient zich aan? ‘
In ieders leven komen steeds nieuwe dingen op ons pad. Liefde, ziekte, kinderen, onverwachte ontmoetingen, onverwachte opgaven. Hoe gaan we hier mee om?
Ook de vraag: Speelt religie een rol voor jou? Dat is een vraag die vaker gesteld wordt en waarop het niet makkelijk is antwoord te geven. Het roept namelijk ook andere vragen op: Waar zoek ik naar? Waarin wil ik mij verdiepen? Wat heb ik daarbij nodig?
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten | Een reactie plaatsen