Verbondenheid

Toen de joden eenmaal in hun beloofde land woonden, wilden zij net als de volken in hun omgeving, een koning hebben. De profeten verzetten zich daartegen. Ze hadden gezien dat de meeste koningen dwingelanden waren of werden. Ze zetten zichzelf op de eerste plaats, en het volk op de laatste. Mensen waren hun onderdanen, met de nadruk op ‘onder’. Er waren maar weinig koningen die in de geest van psalm 23 leken op een zorgzame herder, met oog voor het zoekende, verdwaalde, gewonde schaap.

Sommige koningen van Israël begonnen goed, gedroegen zich aanvankelijk als herder, maar gingen gaandeweg in de fout. Hun benen konden de weelde niet dragen. In plaats van herders, werden ze heersers over mensen. Tijdens zijn leven werd Jezus een paar keer verleid om een machtige koning te worden, met name in de woestijn en na het broodwonder. Zijn leerlingen ruziën wie er dan links en rechts van zijn troon zal zetelen, en Jezus ziet dat ze er nog steeds niks van begrijpen. Hij is wel Koning – dit zegt Hij ook tegen Pilatus – maar anders dan de wereld gewend is.

Als wij vandaag de dag Christus ‘Koning’ noemen, is dat níet om Hem uit te roepen tot onze sterke man die de wereld wel even naar zijn hand zal zetten. We doen dat om hem tot voorbeeld te stellen van de zachtmoedigen, die door hun zachte krachten mensen met elkaar weten te verbinden. In een wereld waarin King Power en Koning Populist regeren, wordt ons op deze Amnesty-zondag gevraagd aandacht te hebben voor hen die honger en dorst lijden, voor hen die vreemdeling zijn, naakt, ziek en gevangen.

‘Dat Rijk van U’, zo verzucht Gerard Reve in één van zijn gedichten, ‘komt er nog wat van?’ En het is waar: het zal een hele tijd duren wanneer alle mensen leven in liefde, vrede, waarheid en trouw. Maar het is niet af te dwingen met geweld. Het zijn de zachte krachten van de aanhouder die zullen overwinnen.

Daarom is er vandaag, aan het einde van het jaar, en ooit, aan het einde der tijden, maar één vraag: Hebben we aan elkaar voorbij geleefd, of hebben we onze bijdrage geleverd aan de komst van Gods Koninkrijk door aandacht te schenken aan mensen in nood?

Joost Koopmans osa, 24 november 2019

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Overwegingen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie