Kerst 2019

Waarvoor ben jij in de wieg gelegd? Daar in de stal in Bethlehem weten ze het maar al te goed. Buiten op het veld, midden in de nacht gaat opeens de hemel open en de engelen komen opgetogen naar beneden om de herders wakker te maken: goed nieuws! grote vreugde! een redder is geboren! de messias! Ga snel op weg en zie het kind in de kribbe liggen! En opeens is de hele lucht vervuld van engelen die luid zingen en musiceren, je komt ogen en oren tekort.

De herders rennen hals over kop naar Bethlehem, en ze zijn de stal nog niet binnen of de woorden buitelen over elkaar heen. Ze zien het kind en vertellen wat ze van de engelen gehoord hebben: Jullie kind is ervoor in de wieg gelegd om de redder te worden, de messias, alle wereld zal zich verheugen!

‘Allen die het hoorden’ lezen we, ‘stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart.’ Ze denkt erover na, vroeger stond er nog dat zij de woorden in haar hart ‘bewoog’, en in de Griekse oerversie van het kerstverhaal staat dat Maria alles wat ze hoorde in haar hart ‘samenvoegde’.

Misschien voegde ze het samen met wat de profeet Jesaja al eeuwen geleden gezegd heeft; we hebben een klein stukje daarvan gelezen: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht … Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven … wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.’ Geen laars meer die dreunend stampt, geen mantel waar bloed aan kleeft, ‘aan de vrede zal geen einde komen.’

Het is heel wat waarvoor het kind in de wieg, in de kribbe gelegd is. Waarvoor ben jij in de wieg gelegd?

Bij wat zij allemaal in haar hart beweegt voegt Maria misschien ook dat zij en Josef vanuit Nazareth een lange tocht hebben gemaakt om naar Bethlehem te komen. In deze tijd is Bethlehem een dorp van niks, vandaar dat ze ook geen plek meer konden vinden en hier in de stal terecht zijn gekomen. Maar dit dorpje van niks was vroeger de stad van koning David. Die legendarische koning onder wiens bewind het leek alsof het koninkrijk van God al was aangebroken.

Maria en Josef, net als alle mensen in hun tijd, waren thuis genoeg in hun geloofstraditie dat zij wisten dat David over ontelbare generaties de achter- achter- achterkleinzoon was van Abraham. Van de aartsvader dus die lang geleden door God geroepen werd om de stamvader te worden van niet alleen een gelovige, maar ook van een biologische lijn van verbondenheid met God. En zij wisten ook dat de messias uit deze lijn zou voortkomen. Ze waren dus naar Bethlehem gegaan omdat Josef over generaties heen afstamde van David. Hier op deze plek wordt hun kind nu de nieuwste telg aan de stamboom van God en mensen. — Ook dit beweegt Maria in haar hart en voegt het samen.

Misschien voeg jij wat je vanavond / vandaag hoort en ziet samen met wat er in jouw hart omgaat. En andersom, zou niet ook Maria dat wat er in ons hart omgaat samen kunnen voegen met wat de oude profeten van weleer aanschouwden en met wat de herders vertellen?

Waarvoor ben jij in de wieg gelegd? Wat wordt er in je hart niet allemaal geboren? Misschien heb je daarin talenten ontdekt en heb je die talenten benut. Ben je misschien een goede moeder of een goede vader, en als je geen kinderen hebt, zal je wel voor andere mensen van grote betekenis zijn. Misschien ben je goed in je vak en draag je zo eraan bij dat mensen beter en gelukkiger kunnen leven. En ook al denk je misschien dat je al oud bent, maar de mensen om je heen willen je voor geen goud missen.

Misschien zijn sommige dingen die bij jou geboren werden ongebruikt gebleven, ongezegd, niet gekend; platgetrapt door andere mensen, of niet tot bloei gekomen door allerlei omstandigheden.

Maar verrassend genoeg ontdek je misschien ook nieuwe talenten, waarvan je helemaal niet wist dat je dat kon. Dat kan natuurlijk iets spectaculairs zijn, maar het kan ook zijn dat je wonder boven wonder de kracht krijgt om voor de ander te zorgen, of dat je het kunt opbrengen om ondanks je ziekte toch voldoening en vervulling te vinden.

Als je dit alles vanavond / vandaag net als Maria in je hart beweegt dan voel je diep van binnen door dit alles heen misschien ook het verlangen. Het verlangen dat je deelt met de oude profeten, het verlangen dat je deelt met de herders. Je verlangen naar licht, je verlangen naar heel zijn, je verlangen naar vrede. Het verlangen dat er, tenminste een klein beetje, in jou geboren moge worden wat daar in de stal van Bethlehem in de kribbe ligt. Dat de lijn van Abraham via David en Bethlehem door moge gaan tot naar jou. Het verlangen dat je ervoor in de wieg gelegd bent dat het kind ook in jou geboren moge worden.

Waarvoor ben jij in de wieg gelegd? Maria voegt het allemaal samen: wat de herders vertellen waarvoor het kind in de wieg gelegd is, wat er al generaties lang aan hoop en verlangen aan dit kind meegegeven is, én ook wat alle generaties daarna tot op de dag van vandaag van dit kind hopen en verwachten. Maria voegt het allemaal samen. En terwijl ze dit alles in haar hart beweegt, voegt zij ook jou eraan toe. Jouw hoop, jouw verlangen, jouw talenten, jouw hele zijn zoals je bent voegt zij samen met het kind. Zo word ook jij ervoor in de wieg gelegd om het kind geboren te laten worden.

Ekkehard Muth, 24 december 2019

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Overwegingen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie