OntmoetingsdagProgramma:

9.00 Inloop

9.30 Welkom en Inleiding

9.45 – 11.45 Revitalisering van spiritualiteit
Laura in een breed landschap van ecclesioscapes

Mirella Klomp, Thomas Quartier, Manuela Kalsky, Embregt Wever, René de Reuver, Joris Vercammen, Hendro Munsterman

12.00 Viering
op weg naar het Stadsklooster

13.00 Lunch

14.00 ‘Uit onze stad van staal en steen’
Verkenning langs klassieke kloosters en nieuwe monastieke initiatieven.
Elevator-pitches
Leo Fijen, Embregt Wever, Paul de Wit, Rosaliene Israël, Bart-Jan van Gaart, Hanna Rijken

14.45 Podiumgesprek ‘Uit onze stad van staal en steen’
Op weg naar een laura?

Podiumgesprek met:
Manuela Kalsky, Mirella Klomp, Peter Nissen, Thomas Quartier, Leo Fijen, Hanna Rijken, Paul de Wit, Embregt Wever, Rosaliene Israël, Bart-Jan van Gaart, o.l.v. Hendro Munsterman

16.15 Afronding

16.30 Borrel

Tweedaagse De ‘Ontmoetingsdag van Geloofsgemeenschappen in vrij verband’ op zaterdag 6 oktober vormt samen met het symposium ‘Spiriscapes in Nijmegen’ op vrijdag 5 oktober 13.00-17.00 uur een tweedaagse. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Meer informatie op www.boskapel.nl > Spiriscapes

Welkom
Het Augustijns Centrum de Boskapel, in samenwerking met het Oecumenisch CityPastoraat, nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ‘ontmoetingsdag voor geloofsgemeenschappen in vrij verband’. Dit jaar vindt deze dag plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in Nijmegen.

‘Laura’…?

We willen deze dag het thema meegeven: ‘Laura’. Laura of lavra beschrijft de oervorm van het klooster waar de cellen verspreid lagen in het landschap, en waar de kloosterlingen op gezette tijden bij elkaar kwamen om te vieren en om elkaar van goederen en diensten te voorzien. De afgelopen jaren is het veld van spiritualiteit, geloof en zingeving steeds breder geworden. Mensen beleven hun spiritualiteit en geloof niet meer alleen in de kerken, maar steeds vaker op nieuwe plekken; denk aan: musea, concerten, The Passion, Matteüspassion, festivals, stille tochten, lezingen, bijeenkomsten, enz. Mirella Klomp (PThU) spreekt van ‘ecclesioscapes’, van landschappen waar mensen op vaak ongewone plekken momenten van kerkzijn met elkaar delen.

Misschien zijn wij tegenwoordig onderdeel van een moderne laura waarin zelfstandige geloofsgemeenschappen, institutionele kerken maar ook steeds meer niet-kerkelijke initiatieven ieder hun eigen bijdrage leveren aan spiritualiteit, geloof en zingeving. Samen vormen we ‘cellen’ van uiteenlopende snit in een breed landschap van ecclesioscapes. En wellicht hebben wij als kleine geloofsgemeenschappen door onze zelfstandigheid en de daarmee verbonden ruimere mogelijkheden juist een bijzondere verantwoordelijkheid in dit brede landschap.

Op zoek om deze bijzondere verantwoordelijkheid waar te maken hebben het Augustijns Centrum de Boskapel en het Oecumenisch CityPastoraat het initiatief genomen voor het ‘Stadsklooster Mariken’, zeg maar een ‘laura’ op lokaal niveau. Na een lang proces van voorbereiding willen we in de kring van geloofsgemeenschappen in vrij verband de weg naar het Stadsklooster Mariken inslaan.

We nodigen jullie uit voor een rijke en volle dag: We gaan op verkenning door het brede landschap van spiritualiteit, geloof en zingeving. We willen ons verder bezinnen op de bijzondere rol van onze kleine zelfstandige geloofsgemeenschappen binnen de laura. En we vieren met jullie dat we op weg zijn naar het Stadsklooster Mariken als jongste verzameling ‘cellen’ van de laura.
Van harte welkom in Nijmegen.

Toelichting programma:

Revitalisering van spiritualiteit
in een breed landschap van ecclesioscapes

10.00 – 11.45 uur

Dr. Mirella Klomp
Prof. Dr. Manuela Kalsky
Prof. Dr. Thomas Quartier osb
Embregt Wever
Ds René de Reuver
Mgr. Joris Vercammen
Hendro Munsterman

Het veld van spiritualiteit, geloof en zingeving is in de afgelopen jaren steeds breder geworden. Mensen beleven hun spiritualiteit en geloof niet meer alleen in de kerken, maar steeds vaker op nieuwe plekken; denk aan: musea, concerten, The Passion, Matteüspassion, festivals, stille tochten, lezingen, bijeenkomsten, enz.

Mirella Klomp (PThU) spreekt van ‘ecclesioscapes’, van landschappen waar mensen op uiteenlopende plekken momenten van kerkzijn met elkaar delen. Dit betekent voor de gevestigde kerken wellicht een positieverschuiving, een verschuiving waarmee de zelfstandige kerkgemeenschappen al vertrouwd zijn. In dit landschap ontstaan pioniersplekken, en steeds meer komen er initiatieven die duidelijk op monastieke leest geschoeid zijn. De ‘kracht van het heilige’[1] , de groeiende behoefte aan spiritualiteit zoekt nieuwe vormen. In een stad als Nijmegen worden tal van initiatieven ontwikkeld vanuit het besef dat we toe zijn aan een overstijgend perspectief…

Zijn dit allemaal zeg maar ‘cellen’ van sterk uiteenlopende snit binnen de ‘laura’ in een gevarieerd landschap? Wat betekent dit voor de kerken? Welke rol kunnen kleine zelfstandige geloofsgemeenschappen daarin spelen? Welke functie zou een initiatief als het Stadsklooster Mariken kunnen vervullen, en welke kanttekeningen zijn er te plaatsen? Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken om op een zinvolle manier vorm te geven aan dit brede landschap?

In korte bijdragen gaan de sprekers met ons op verkenningstocht door een breed landschap van geloof, spiritualiteit en zingeving.

[1] Hans Joas: ‘De kracht van het heilige’, ‘Die Macht de Heiligen’

‘Uit onze stad van staal en steen…’
Elevator-pitches en Podiumgesprek

14.00 – 16.15

14.00 uur: Elevatorpitches:

Leo Fijen
Embregt Wever
Paul de Wit augustijn
Rosaliene Israël
Bart-Jan van Gaart
Dr. Hanna Rijken

14.45 uur: Podiumgesprek
met de inleiders van het
ochtendprogramma en deskundigen erbij:

Prof. Dr. Manuela Kalsky
Dr. Mirella Klomp
Prof. Dr. Thomas Quartier osb
Prof. Dr. Peter Nissen

De kleine geloofsgemeenschappen kennen veelal een lange traditie van revitalisering en vernieuwing. Vaak hebben deze geloofsgemeenschappen gaandeweg voor de zelfstandigheid gekozen, maar vaak zijn zij ook tegen wil en dank zelfstandig geraakt. Toch beseffen de geloofsgemeenschappen en de institutionele kerken steeds meer dat we een gezámenlijke opdracht hebben.

Sterker nog: in onze huidige tijd betreft deze opdracht al lang niet meer de kerken alleen. Juist vanuit niet-kerkelijke hoek ontstaan er steeds meer initiatieven die dienstbaar willen zijn aan spiritualiteit en zingeving van mensen. Er is een gezamenlijk verlangen om te ontsnappen ‘uit onze stad van staal en steen’[2] . Misschien is het aan de tijd om te komen tot een moderne ‘laura’ met ‘cellen’ van uiteenlopende kerkelijke en niet-kerkelijke snit. En wellicht hebben wij als kleine geloofsgemeenschappen door onze zelfstandigheid en de daarmee verbonden ruimere mogelijkheden juist een bijzondere verantwoordelijkheid om een verbindende rol te spelen tussen kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit.

Onder de titel ‘Uit onze stad van staal en steen’ gaan we deze middag langs traditionele kloosters en langs nieuwe monastieke initiatieven. Want hoe vaak waren kloosters niet de redding van de samenleving, als bakens van beschaving, toevlucht voor zieken, bewaarders van kunst en wetenschap, plekken van scholing, opleiding en daarmee ook emancipatie? En hoe vaak waren kloosters daarmee niet ook de redding van de kerk? Door enerzijds de kerk opnieuw te bepalen bij haar roeping, maar door anderzijds juist ook weer op vernieuwing in te zetten.

Misschien is het geen toeval dat kloosters tegenwoordig zo in de belangstelling staan. Klooster-glossy’s geven een inkijk in de wondere wereld van de clausuur. De kloosterlijke gastenverblijven puilen uit. Maar ook thuis speurt menigeen naar de kloosterling in zichzelf onder het genot van een kloosterbier. – Is dit gedeeld verlangen om te ontsnappen ‘uit onze stad van staal en steen’ een verlangen naar de oeroude en telkens weer nieuwe revitaliseringskracht die uitgaat van kloosters en monastiek geïnspireerde initiatieven? Zijn we zo op weg naar een laura? En hoe gaat die er dan uitzien?

‘Uit onze stad van staal en steen’ gaan we op verkenningstocht naar kloosters en monastieke initiatieven en onderzoeken we de bijzondere rol die de kleine zelfstandige kerkgemeenschappen daarin kunnen spelen. Daarbij worden in het eerste gedeelte van het middagprogramma een aantal klassieke en nieuwe initiatieven in korte elevator-pitches belicht. Daarna volgt een podiumgesprek waar de inleiders van de dag in gesprek gaan met elkaar en met ons allemaal.

[2] Lied: Uit onze stad van staal en steen. Michaël Steehouder, Chris Fictoor

Aanmelding en Informatie

Aanmelding
Voor 28 september via: ontmoetingsdag@boskapel.nl

Kosten
Graag een vrijwillige bijdrage tussen 15,- en 20,- euro overmaken naar
NL35 INGB 0002 2069 16 t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel
o.v.v. je naam en ‘ontmoetingsdag’

Informatie
Ekkehard Muth 026-4953153
Els Verheggen 024-3880181

Download de uitnodiging in PDF

Sprekers:

Hendro Munsterman
Theoloog, Journalist, Vaticaanwatcher, Katholiek van het jaar 2015

 

Dr. Mirella Klomp
Universitair Docent Praktische Theologie, Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam)

 

Leo Fijen
Presentator van het RKK-programma Geloofsgesprek, hoofdredacteur van ‘Klooster!’

 

Prof. Dr. Thomas Quartier osb
Leerstoel Monastieke studies KU Leuven

 

Ds René de Reuver
Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

 

Mgr. Joris Vercammen
Aartsbisschop van Utrecht, Oud Katholieke Kerk

 

Prof. Dr. Manuela Kalsky
Directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en samenleving. Directeur van NieuwWij

 

Prof. Dr. Peter Nissen
Hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit Nijmegen. Predikant Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

 

Dr. Hanna Rijken
Theoloog en musicus, predikant met bijzondere opdracht interkerkelijke Choral Evensong & Pub in Utrecht

 

Paul de Wit augustijn
Prior Provinciaal van de Belgische Provincie van de Augustijnen

 

Rosaliene Israël Spe Gaudentes Ouderzijds 100
PhD-onderzoeker naar christelijke leefgemeenschappen PThU. Predikant voor christelijke leefgemeenschappen Amsterdam

 

Bart-Jan van Gaart
Ekklesia Amsterdam Amsterdam. Voorzitter Augustijns Verband

 

Embregt Wever
Bisdommedewerker bisdom Den Bosch diaconie en parochiële caritasinstellingen, en missiesecretariaat

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten, Stadsklooster. Bookmark de permalink.

Geef een reactie