Heilige momenten

Spiritueel café: Heilige -bijzondere ervaringen delen

Er zijn gebeurtenissen in ons leven die ons zelf overstijgen, of als heilige momenten kunnen worden ervaren. We worden als het ware één met datgene wat zich laat zien of wat zich aan ons voltrekt.
Wanneer we geraakt of bezield zijn kunnen we schoonheid, echtheid, maar vooral eenheid ervaren. Alles is goed of juist niet goed, omdat die ervaringen ons ook in verwarring kunnen brengen.

Wat gebeurt er dan toch met ons tijdens zo’n ervaring? Zou God ons dan beroeren, aanraken, in ons werkzaam zijn?

Als mens zijn we geneigd om God en de schepping terug te brengen tot iets waar we greep op hebben. We willen graag autonoom zijn en zelf beschikken. De vraag is dan ook, hoe gaan we om met mystieke ervaringen?

Wij nodigen u tijdens dit spiritueel café uit om uw overstijgende ervaringen te delen en ook te vertellen wat dit met u gedaan heeft.

Ekkehard Muth is pastor van het Augustijns Centrum de Boskapel. Geboren en getogen in een luthers-katholiek gezin in Duitsland heeft hij zich bij de Wereldraad van Kerken in Genève verdiept in oecumene. Zijn specialisatie in rituelen heeft hem laten ervaren dat geloven de grenzen van denominaties en religies overstijgt.

Annemarie Revenberg is actief binnen de commissie vorming van de Boskapel, was rouw- en verliesbegeleider en docent welzijn- zingevingscursussen in de ouderenzorg.

Download de flyer.

Begeleiding: Ekkehard Muth en Annemarie
Revenberg
Wanneer: maandag 12 november 2018
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Augustijns centrum de Boskapel
Kosten: 10,–
Opgeven: info@boskapel.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Spiritueel café. Bookmark de permalink.

Geef een reactie