Geloof, Hoop en Liefde

Marcus 11, 1-10 Palmzondag 2018

In deze veertigdagentijd staan we stil bij de zeven deugden. We hebben gekeken naar de deugden van de matigheid, van de moed, van de rechtvaardigheid en van de wijsheid. Dat zijn er vier, en vandaag noemen we de resterende drie in een adem: geloof, hoop en liefde.

Dat is niet omdat we opeens zondagen tekort komen. Maar geloof, hoop en liefde hebben een net iets andere kwaliteit dan de andere vier deugden. En vanwege die kwaliteit horen geloof, hoop en liefde zo bij elkaar dat je ze niet apart moet behandelen.

Ik zei het al eerder: de deugden zijn aan de ene kant gewoon een kwestie van ‘doen’. Je moet het gewoon doen: je matigen, moedig zijn, rechtvaardig handelen, wijsheid betrachten. Maar aan de andere kant gaat het ook om meer; het is ook een kwestie van je instelling van je attitude. Je met het ook gewoon proberen te zijn: matig, moedig, rechtvaardig en wijs.

Bij geloof, hoop en liefde echter komt er nog een andere kwaliteit bij. Geloof, hoop en liefde kan je niet zomaar doen of zijn. Je kunt niet besluiten: vandaag geloof ik, vandaag heb ik hoop, of laat ik vandaag maar liefhebben. Nee, voor geloof, hoop en liefde heb je de ánder nodig. Geloof, hoop en liefde, die moeten jou gegeven worden, die moeten bij jou door een ander gewekt worden.

Geloof word je gegeven door mensen die samen met jou geloven, en ook door God. Hoop, die moet in jou gewekt worden, door dat je zicht krijgt op betere tijden, of doordat anderen in jou de hoop aanwakkeren. En liefde, er moet iemand zijn waar je op verliefd wordt, er moet iemand zijn die bij jou de liefde oproept.

En sterker nog: bij de andere deugden heb je het nog een beetje in de hand of je er wel of niet aan doet. Maar bij geloof, hoop en liefde moet je wel stevig in je schoenen staan, wil je je daaraan onttrekken. Je blijft geloven, zelfs tegen beter weten in, je blijft hoop houden tot het laatst, en tegen de liefde kan je al helemaal niets doen. In tegenstelling tot de andere deugden heb je geloof, hoop en liefde niet in de hand. Geloof, hoop en liefde hebben jóu in de hand.

Wat dreef de mensen toch om bij de intocht van Jezus langs de weg te staan. Wat dreef hen om hun kleren en palmtakken als een rode loper voor hem uit te rollen? Het is alsof Jezus op zijn ezel alle geloof, hoop en liefde wakker gemaakt heeft. En als je geloof eenmaal aangewakkerd wordt, als je hoop eenmaal ontluikt, en als je liefde eenmaal ontvlamt, dan ben je verloren, dan kan je er alleen nog maar aan toegeven.

Wat voor geloof, hoop en liefde hebben de mensen niet allemaal voor Jezus op de weg gelegd? Wat voor geloof, hoop en liefde zou jij met je mantel, met je palmtak op de weg willen leggen? Wat voor geloof, hoop en liefde neem je straks met je palmtakje mee naar huis? En dat steek je dan op het kruis, zodat het kruis dat je moet dragen moge veranderen in nieuw leven.

Het lijkt hier wel alsof het om Jezus gaat. Dat hij het is die met alle egards wordt binnengehaald. Maar het gaat niet om hem, het is je eigen geloof, je eigen hoop en je eigen liefde die hier binnentrekken.

En ja, het blijven deugden, dus geloof, hoop en liefde worden hier door Jezus weliswaar opgeroepen, ze worden je gegeven, maar jíj moet het doen. Je kan je geloof, hoop en liefde niet overlaten aan een ander. En degenen die toen hun geloof, hoop en liefde op Jezus gelegd hadden, die raakten uiteindelijk ook teleurgesteld en riepen een paar dagen later: kruisig hem.

Geloof word je geschonken, maar jij geeft er vorm aan. Hoop wordt in jou gewekt, maar jij moet er wel voor gaan. Liefde wordt in jou als een vuurtje aangestoken, maar jij moet je daarin helemaal geven. — Wat voor geloof, hoop en liefde zou jij met je palmtakje op de weg willen leggen? Wat voor geloof, hoop en liefde neem jij met je palmtakje mee naar huis?

Het palmtakje op het kruis getuigt van nieuw leven, maar jij moet het uiteindelijk doen. En jij gaat het doen, jij zult leven.

Ekkehard Muth, 25 maart 2018

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Overwegingen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie