Update juli 2017

Informatiebijeenkomst op 9 juli 2017

Er is in de afgelopen tijd veel gebeurd. Reden genoeg om de gemeenschappen van Boskapel en OCP op zondag 9 juli na de viering bij te praten.
Op veel fronten zijn gesprekken gevoerd. Lees hierna verder over het verloop van deze gesprekken met de Effata-parochie, het OCP, het Landelijk Team Pionieren van de PKN en bisschop de Korte van Den Bosch.


Gesprekken met de Effata-parochie

Helaas moest er gemeld worden dat de besprekingen met de Effata-gemeenschap op dit moment stilgezet zijn. Nog steeds zou de Effata-gemeenschap graag willen dat het Augustijns Centrum de Boskapel in de ruimtes van de Dominicuskerk kwam inwonen, maar het locatiebestuur kan op dit moment niet toezeggen dat het ‘inwonen’ op termijn tot een ‘samenwonen’ zal leiden. Voor de Boskapel en voor de ontwikkelingen richting Stadsklooster biedt dit te weinig perspectief.
Uiteraard blijven we samen vieren in Bezield Verband.

Oecumenisch CityPastoraat
Vorming
Net als in het afgelopen jaar gaan we ook in het nieuwe werkjaar een gemeenschappelijk vormingsprogramma aanbieden. Er zijn heel veel vergaderingen geweest en er is een indrukwekkend vormingsprogramma ontstaan, waarin naast binnenkerkelijke activiteiten vooral ook activiteiten plaatsvinden die zich op bezoekers buiten de kerken richten. Op die manier wordt hier het Stadsklooster al ten dele werkelijkheid.

Samen vieren
Na de goede ervaringen bij het samen vieren hebben we afgesproken om dit vaker te doen. Bijvoorbeeld op 29 oktober waar we zowel als Boskapel en OCP samen als ook met Bezield Verband en andere Nijmeegse kerken de gedenkdag van 500 jaar reformatie willen vieren.

Concrete stappen richting Stadsklooster
In de afgelopen tijd hebben OCP en Boskapel samen concrete stappen gezet in de richting van het Stadsklooster. OCP en Boskapel zijn allebei onafhankelijke kerkgemeenschappen, toch voelen we ons verbonden met de gevestigde kerken. Het is onze droom dat zowel de Protestantse Kerk als ook de Rooms-Katholieke Kerk zich verbinden aan het Stadsklooster als ‘pioniersplek’ of ‘laboratorium’ voor een nieuwe manier van kerkzijn.
Daarvoor hebben we twee belangrijke stappen gezet, namelijk:

 1. We hebben bij de PKN een concept-aanvraag ingediend om het Stadsklooster te erkennen als Pioniersplek; en om ons bij het ontwikkelen van het Stadsklooster te begeleiden.
 2. We hebben met Bisschop Gerard de Korte gesproken om het Stadsklooster te erkennen als een laboratorium voor een vernieuwende manier van kerkzijn; en om ons bij het ontwikkelen van het Stadsklooster te begeleiden.

Pioniersplek / Protestantse Kerk in Nederland
Op 17 mei vond een gesprek plaats met Wim den Braber, lid van het Landelijk Team Pionieren van de PKN, met de speciale opdracht om monastieke initiatieven te begeleiden. Opvallend veel pioniersplekken blijken geënt te zijn op monastieke tradities. Het ziet ernaar uit dat stadskloosters, leefgemeenschappen en andere monastieke initiatieven een belangrijke rol zullen vervullen binnen de kerk van de toekomst. De PKN wil deze initiatieven ondersteunen, vooralsnog binnen het pioniersprogramma, maar binnen kort wellicht ook met een eigen monastiek-programma.
Aanvankelijk was het pioniersprogramma een puur protestantse aangelegenheid, maar intussen blijken heel veel pioniersplekken interkerkelijke initiatieven te zijn, waar meerdere kerken in samenwerken.
In het gesprek met Wim den Braber bleek dat onze plannen van een oecumenisch interkerkelijk Stadsklooster zeer zeker passen binnen het pioniersprogramma. Wim den Braber heeft dan ook toegezegd om ons vanaf nu in de aanloop naar het Stadsklooster te begeleiden. Hij heeft ondertussen onze eerste concept-aanvraag van commentaar voorzien, en we zijn bezig om de aanvraag nog duidelijker en nog toegespitster te formuleren.

Netwerkdag monastieke initiatieven
Op 11 juli vond op Hydepark, het conferentiecentrum van de PKN in Doorn, een ‘netwerkdag monastieke initiatieven plaats’, waar mensen van startende en al langer bestaande kloosterachtige kerkvormen elkaar konden ontmoeten. We zijn er met een delegatie geweest en hebben inspirerende contacten gelegd.

Gesprek met bisschop Gerard de Korte van Den Bosch
Op 19 mei waren bestuur en pastor van de Boskapel uitgenodigd voor een gesprek met bisschop Gerard de Korte op de Parade 11 in Den Bosch.
We werden uiterst warm en hartelijk ontvangen. In eerste instantie wilde de Korte meer weten over de Boskapel. We vertelden dat we een zelfstandige kerkgemeenschap zijn, maar dat die zelfstandigheid nooit vanuit oppositie is ontstaan. Dat we juist voortkomen uit de vernieuwingslijn bínnen de kerk, en dat wij op deze lijn verder gaan. In die zin voelen we ons binnen de kerk staan, ook al staan we in juridische termen buiten de kerk. Hij vroeg goed door, bijvoorbeeld: ‘Wat is voor u nu het belangrijkste punt in de augustijnse spiritualiteit?’. Maar natuurlijk ook: ‘Hoe doet u het met de eucharistie?’
Een antwoord dat we vaak te horen kregen was: ‘U begrijpt dat ik als bisschop hier niet in mee kan gaan’, maar van daaruit gingen we steeds weer de ruimte verkennen.

Stadsklooster belangrijk initiatief
De bisschop draagt het idee van het Stadsklooster een warm hart toe. Hij wees ons erop om in het verdere proces nauw contact te houden met het dekenaat, en was verheugd te horen dat die contacten er natuurlijk ook al zijn.
Omdat we graag willen dat ook de grote gevestigde kerken zich verbinden met het Stadsklooster vroegen wij aan hem om een adviseur aan te wijzen die de ontwikkelingen van het Stadsklooster vanuit het bisdom begeleidt. We noemden daarbij de naam van Embregt Wever, gedeputeerde voor de diaconie, maar door zijn ervaring ook buiten de kerk gewend om out-of-the-box te denken.
Twee dagen na ons bezoek belde Wever al op en op 2 juni bezocht hij ons in de Boskapel. Hij wil ons adviseren en zal de ‘trait d’union’ zijn met het bisdom.

Hartelijke sfeer
Opmerkelijk was de hartelijke sfeer waarin dit gesprek plaatsgevonden heeft. We hebben niet alleen met de bisschop gesproken maar ook met de mens Gerard de Korte. Toen hij ons uitliet uit dit prachtige paleis aan de Parade vroegen we nog: ‘Woont u ook hier?’ ‘Ja, hoor, wilt u het even zien?’ En nog voor we er erg in hadden gaf hij ons een rondleiding door zijn woonkamer en eetkamer.
Eenmaal buiten doken we meteen de Sint Jan in om een kaarsje op te steken. En daarna wachtte ons een heerlijke Bossche Bol.

Tussentijdse conclusie
We hebben belangrijke stappen gezet richting een oecumenisch interkerkelijk stadsklooster. Zowel vanuit de PKN alsook vanuit het Bisdom den Bosch worden we hierbij ondersteund. De weg ligt nu open om niet het zoveelste initiatief in een of andere niche te worden, maar om met het Stadsklooster echt een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een nieuwe manier van kerk-zijn in Nijmegen.

Dit bericht is geplaatst in Stadsklooster. Bookmark de permalink.

2 reacties op Update juli 2017

 1. Theo Thier schreef:

  Dat de Boskapeldelegatie op 19 mei j.l. “uiterst warm en hartelijk” door bisschop de Korte werd ontvangen, is iets om je als Boskapeller en christen over te verheugen.
  Ook zijn getoonde betrokkenheid bij de stadskloosteraktiviteiten stemt tot vreugde.

  Een goede zaak vind ik ook, dat door de Boskapeldelegatie nog eens uitdrukkelijk gesteld is, dat de Boskapel is voortgekomen uit de vernieuwingslijn ‘binnen’ de Kerk, “ook al staan we in kerkjuridische zin buiten de katholieke Kerk”, zoals ik hierboven lees…..
  Hierbij wil ik opmerken, dat naar mijn mening niet de Bóskapel zich buiten de Kerk plaatst; het tegendeel is het geval: de Kérk plaatst de Boskapel juridisch gesproken buiten de deur.

  Hetzelfde geldt overigens ook voor mij persoonlijk. Op 9 februari 2015 kreeg ik naar aanleiding van een brief van mijn kant over de door de Dominicanen uitgegeven brochure “Kerk en Ambt” van bisschop de Korte te lezen, dat ík me buiten de Kerk plaatste door de opvattingen van de Nederlandse Dominicanen te ondersteunen. Ik denk dat het ook in mijn geval juist de Kérk is die hier afwijst.

  Hoe dan ook:
  Sinds het aantreden van bisschop de Korte is er –althans in het bisdom Den Bosch– een andere ‘geest’ gaan waaien. Dat versterkt mijn hoop.

  Theo Thier

 2. Joseph A.M. Appels schreef:

  De terughoudende reactie van mijn Effata-gemeenschap deel ik niet en betreur ik.
  Op grond van een notitie van de nog functionerende pastor Annemie Herinx komt er wellicht nog een discussie. Zou dat niet zo zijn dan overweeg ik ernstig om over te stappen.

Geef een reactie