Update januari

Uit het januari-nummer van Op de Hoogte

Wanneer u naar de website van de Boskapel gaat ziet u op homepage rechtsonder een plattegrond van een klooster. Wanneer u daar op klikt leest u een samenvatting van de inleiding die Ekkehard op 11 december heeft gehouden over de toekomst van de Boskapel.

Ekkehard stelde dat kerken bij hun pogingen om in onze tijd van krimp te overleven, kiezen voor twee lijnen: De lijn van zich naar binnen keren en terugkeren naar de traditie, en de lijn van naar buiten gaan en vernieuwing. De kloosters volgden beide lijnen: naar binnen keren én naar buiten treden, traditie én vernieuwing. Zou die kloostertraditie ons ook in deze tijden weer uitkomst kunnen bieden, vroeg Ekkehard zich hardop af. Ligt onze toe-komst wellicht in, zoals we het noemen, een stadsklooster?

In dit artikel willen we de toespraak van Ekkehard niet herhalen. Daarvoor verwijzen wij u naar de website. Maar we willen u op de hoogte brengen van wat er ondertussen gebeurd is.

Ekkehard gaf op 11 december aan dat bestuur en pastor in gesprek zijn met het Oecumenisch Citypastoraat in de Stevenskerk en met de Effataparochie in de Dominicuskerk over de realisatie van het stadsklooster idee.
Op 15 december 2016 hebben vertegenwoordigers van de Effataparochie en het Augustijns Centrum de Boskapel een gesprek gevoerd met deken Henk Janssen van het dekenaat Nijmegen. Doel van het gesprek was de de-ken te informeren over de plannen en het dekenaat en in het verlengde er-van het bisdom te enthousiasmeren om de stadsklooster-ideeën te onder-steunen.

Het was een buitengewoon positief en hartelijk gesprek.
Het naar buiten treden en het zoeken naar samenwerking zijn zaken waar het dekenaat zelf ook mee bezig is. We hebben de deken gevraagd om ons te adviseren over de nodige vervolgstappen, ook naar het bisdom toe. Er is afgesproken dat we daarvoor een en ander op papier zullen zetten.

Tot zover de officiële stappen die we moeten zetten om het Stadsklooster idee werkelijkheid te laten worden. Maar naast deze meer formele stappen zullen we vooral heel concreet een aantal zaken ‘opschalen’. Ons vor-mingsprogramma voor het najaar van 2016 en het voorjaar 2017 hebben we al opgesteld in samenwerking met het OCP. We onderzoeken de mogelijk-heden om het vormingsprogramma voor het najaar 2017 en voorjaar 2018 te ontwikkelen in een samenwerkingsverband van Boskapel, OCP en Effata-prochie. Binnenkort komen de drie werkgroepen bij elkaar.

Ook de mogelijkheden om te komen te komen tot gezamenlijke vieringen zullen onderzocht worden. In de samenwerking met het OCP zal onderzocht worden hoe we vanuit het stadsklooster aan de vieringen in de Stevenskerk handen en voeten kunnen geven.
Naast de gesprekken met het dekenaat en eventueel met het bisdom zullen we ook gesprekken voeren met de Protestantse Gemeente Nijmegen en de PKN over de steun van onze protestantse broeders en zusters aan het Stadsklooster Nijmegen.

Hier op deze plek in Op de Hoogte zullen we u blijven informeren over de vorderingen. Maar we nodigen u ook uit om de meest actuele ontwikkelingen op de website onder de ‘stadsklooster-knop’ te volgen. Maak ook gebruik van de mogelijkheid om onderaan commentaar, suggesties en vragen achter te laten. Maar de beste communicatie is nog altijd het directe gesprek. Elke zondag zullen we in de koffiezaal een hoek inrichten waar we met elkaar direct in gesprek kunnen gaan. Daar bent u welkom om mee te denken en mee vorm te geven aan de toekomst van de Boskapel.

Graag willen we dit artikel eindigen met de woorden die Ekkehard op 11 december ook gebruikte: “Het zit overal in de lucht. ‘Trek steeds verder, maak steeds vooruitgang.’ Laten we als Boskapel weer een kloosterkapel worden, maar dan de kloosterkapel van een volstrekt nieuw stadsklooster”.

Het bestuur

Dit bericht is geplaatst in Stadsklooster. Bookmark de permalink.

Geef een reactie