Adventsproject 2016

Koeien in bruikleen in Cambodja

Het goede doel voor de Adventsactie van dit jaar is een project in Cambodja.
In dit land leeft de meerderheid van de bevolking van de landbouw. Maar het is niet gemakkelijk om daarvan rond te komen. Een project aldaar wil daarom koeien in bruikleen geven aan families, zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Een koe is een kostbaar bezit in de provincie Takeo in Cambodja. Maar de meeste mensen kunnen geen vee betalen. Veel gezinnen leven ver beneden de armoedegrens. Er is geen elektriciteit en stromend water en weinig medische zorg. Daarom is er een systeem bedacht: de koe-bank.

De Nederlandse stichting HCC (Hopeful Children Center) en hun gelijknamige partner in Cambodja bedachten het plan om koeien in bruikleen te geven. Het idee is dat er aan ongeveer dertig families een koe in bruikleen wordt gegeven. Die koe kan worden ingezet om het land mee te bewerken en de mest om de grond te verbeteren. Het lokale HCC zorgt voor het vaccineren en insemineren van de koe. De arme familie mag het kalf van de koe vervolgens houden: dat kan ook weer worden gebruikt op het land of voor een goede prijs worden verkocht. De koe zelf gaat daarna naar een andere familie en zo kan het proces zich herhalen. Alle afspraken met de families worden in een contract vastgelegd. Uiteindelijk zullen zo’n 100 families van het project profiteren.

Het plan is verder dat HCC de geselecteerde gezinnen een training geeft zodat ze leren hoe ze het beste voor de koe kunnen zorgen. En hoe ze het meeste uit hun landbouw kunnen halen met hun nieuwe kalf. Op deze manier wordt de vicieuze cirkel van armoede doorbroken. De gezinnen worden geholpen uit hun arme omstandigheden te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen, kortom een beter leven te krijgen.

Op zondag 4 december zal in de viering een toelichting worden gegeven op de Adventsactie.
Op de zondagen tot Kerstmis wordt aandacht gevraagd voor een vrijwillige financiële bijdrage voor dit project in Cambodja.

Daarbij kunt u kiezen voor een bijdrage in de collecteton of een bedrag overmaken op:
ING-banknummer IBAN: NL35 INGB 0002 2069 16 of op: Rabobanknummer IBAN: NL47 RABO 01578328 56, t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel, met vermelding: Adventsactie 2016.

De Diaconiegroep van de Boskapel

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie