Lezing: Is God mens geworden?

Dinsdag 15 januari 2013, van 20.00 tot 22.00 uur; door Roger Lenaers. Over het godsbeeld in deze moderne tijd: geen God-in-den-hoge, maar een mensnabije God.

Het antwoord op de vraag “Is God mens geworden?” zal voor velen een vanzelfsprekend ja zijn, vooral in de kersttijd: probleemloos zien zij God in de kribbe liggen. Toch stelt dit een nadenkende geest voor inhoudelijke problemen. Eigenlijk steunt die rotsvaste zekerheid louter op horen zeggen van verkondigers, die het zelf ook alleen van horen zeggen hadden. Verder teruggaand komt men uit in 325 in Nicea waar de goddelijkheid van Jezus als onomstotelijke waarheid werd voorgehouden.

Maar nog verder terug, in de eerste halve eeuw na de dood van de nadien vergoddelijkte Jezus, dacht men dat helemaal niet! Maar hoe is men dan na 100 tot die voor een moderne geest verbijsterende belijdenis kunnen komen? Twee factoren hebben daarin een beslissende rol gespeeld; enerzijds het volksgeloof van de christen geworden heidenen, die van de polytheïstische cultuur van het hellenisme doortrokken waren, anderzijds de invloed van de griekse filosofen op de hoger ontwikkelden onder de nieuwe christenen.

Men kan met enig recht van nog een derde factor spreken, namelijk de gelijktijdige ontwikkeling van het begrip “zoon van God”. De oorspronkelijke oudtestamentische betekenis daarvan, een puur symbolische, heeft stapje voor stapje plaats gemaakt voor een meer realistische, die te maken heeft met het (beslist niet zo bedoelde) spreken van Jezus over (en tot) God als zijn Vader.

Maar wat zijn de consequenties als we afscheid nemen van de oudchristelijke “waarheden” vastgelegd in concilies? En wat als we de historische Jezus niet meer zien als de tweede persoon van de Drie-eenheid? Of ons de vraag stellen of er wel een God-in-den-hoge bestaat? Zijn wij als moderne christelijke gelovigen dan nog wel gelovig?

Roger Lenaers is een Belgisch jezuïet, die filosofie, theologie en klassieke filologie studeerde. Hij is sinds 1995 pastoor in het Lechtal, Tirol. Van zijn hand verschenen:

  • De droom van Nebukadnezar, of het einde van de middeleeuwse kerk (2000),
  • Uittocht uit de oudchristelijke mythen (2002),
  • Al is er geen God-in-den-hoge (2009),
  • Op verkenning in een nieuw land (2011).

Toegang €7,50 (inclusief koffie, thee), bij financiële bezwaren minder of vrije toegang.

De boeken zullen ter inzage en ook te koop zijn in de pauze en na afloop.

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten, Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie