Een laatje voor later!

Een zaterdagmiddag (5-10, 26-10, 2-11 of 16-11; op verschillende plaatsen in Nijmegen). Verschillende begeleiders.

Herkent u dat ook, dat u liever niet nadenkt over later, en vragen over de toekomst daarom voor u uitschuift? Toch is het belangrijk om alvast na te denken over hoe u op uw oude dag uw zorg wilt gaan regelen, hoe u dat gaat bekostigen en wat uw wensen zijn voor uw laatste levensfase.

Daarom nodigen Swon het seniorennetwerk en het COiL (Centrum Ontmoeting in Levensvragen) u en uw mantelzorgers graag uit voor de serie informatiebijeenkomsten een Laatje voor later. Tijdens de informatiemiddagen ontvangt u tips om na te denken over wonen, vitaliteit en zorg, financiën, sociaal netwerk en uw uitvaart voor nu en later.

 1. Door de vergrijzing en de toenemende zorgkosten verwacht de overheid van u dat u steeds langer zelfstandig thuis blijft wonen. Daarom sluiten in Nijmegen steeds meer verzorgingshuizen hun deuren. Daarom is het belangrijk dat u weet welke maatregelen u kunt nemen om, met een klein beetje extra hulp, goed thuis te kunnen blijven wonen.
  Een ouderenadviseur van Swon het seniorennetwerk zal u vertellen welke veranderingen er op het gebied van wonen plaatsvinden en waar u in de stad, indien nodig, terecht kan voor ondersteunende diensten en aanpassingen aan het huis.

 2. Hoe kan ik mijn financiën regelen voor als ik straks meer zorg nodig heb, of als ik er niet meer ben? U krijgt een voorlichting over de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de ABWZ, hoe u een levenstestament op kan stellen en hoe u hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden. Daarnaast is er ruimte voor vragen. Dit thema wordt verzorgd door notariskantoor Hoge van Gerven.

 3. Het einde van het leven is iets waar we liever niet over nadenken of praten. Toch is het belangrijk om uw grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde te bespreken met uw naasten en huisarts. Dit omdat hij/zij de zorg kan geven die bij u past. Een huisarts uit de stad zal uw vragen beantwoorden over bijvoorbeeld palliatieve sedatie, euthanasie, een behandelverbod en de niet-reanimeerpenning en op welke manieren u uw wensen ten aanzien hiervan vast kan leggen.

 4. Nadenken over uw eigen afscheid. Misschien heeft u specifieke wensen of wilt u uw naasten niet belasten met lastige keuzes. Dan is het goed om te weten wat er allemaal mogelijk is. Een uitvaartverzorger van Monuta kan u vertellen over het voorbereiden van een uitvaart die bij u past.

 5. Goed ouder worden is een kunst, zeker omdat goed oud worden voor iedereen iets anders betekent. In een klein gezelschap gaat u onder leiding van een geestelijk verzorger van het COiL in op vragen als: “Wat verwacht ik van het leven en wat wil ik nog?’, “Welke waarden zijn belangrijk?” en “Hoe kan ik hier nog actief invulling aan geven?”

Deze activiteiten vinden plaats in vier stadsdelen van Nijmegen:

 • 5 oktober – wijkcentrum de Ark van Oost. Inleider Marcel Olde Rikkert
 • 26 oktober – wijkcentrum Dukenburg. Inleider ?
 • 2 november – Titus Brandsma. Inleider ?
 • 16 november – wijkcentrum Hatert. Inleider Nan Stevens

Indeling van de middag:
Vanaf 13.30 inloop met koffie/thee
14.00 uur inleiding
14.45 – 15.45 uur themagroep waarbij ingegaan wordt op de 5 thema’s
15.45 uur gezellige afsluiting en uitdelen van informatie

U kunt u met uw familie opgeven voor een of meerdere middagen en aangeven bij welke themagroep u zich wilt aansluiten.
Dit kan bij het informatiecentrum van Swon, het seniorennetwerk, tel. 024-3650190, of digitaal via de website van het SWON

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten informatief, Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie