Augustinuslezing: Keer naar je hart

Augustinus

Dinsdag 18 september om 20.00 uur; door dr. Anthony Dupont, verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven en het Augustijns Historisch Instituut

Terugkeren en opstijgen naar het hart
Augustinus over het hart als innerlijke wezenskern van de mens

Het brandend hart doorboord met een pijl is sinds de 15e eeuw het iconografische symbool van de kerkvader Augustinus van Hippo en het embleem van de Orde van de Augustijnen. Dat symbool is voornamelijk gebaseerd op twee sterke zinnen uit Augustinus’ Belijdenissen (9,3 en 10,8): “U had mijn hart doorboord met de pijlen van uw liefde, en de woorden waar u mijn binnenste mee had doorstoken droeg ik met mij mee.” “U hebt mijn hart doorboord met uw woord en ik heb u lief gekregen.”

Augustinus maakt in zijn geschriften meer dan 8000 keer gebruik van het Latijnse woord cor, hart. Wat is de betekenis van het hart voor Augustinus?
Wat bedoelt Augustinus precies wanneer hij schrijft dat de mens naar zijn hart moet terugkeren, met zijn hart moet opstijgen naar God, één van hart moet zijn en moet bidden met het hart? Onder andere aan de hand van teksten van Augustinus bekijken we welke boodschap en opdracht hij wil meegeven wanneer hij spreekt over het hart van de mensen.

De lezing biedt op inspirerende wijze de gelegenheid om de spiritualiteit van Augustinus intenser te gaan beleven.

Toegang gratis.

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten, Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie