Vastenactie 2010: Voor noden heel dichtbij

“Hem herkennen in de ander” vormt voor onze Boskapelgemeenschap de leidraad in de komende Veertigdagentijd. Ook voorheen gaven we dit thema via onze acties telkens weer gestalte. Soms lag het doel van onze acties dichtbij: zo steunden we de afgelopen periode de opvang voor mensen met een zwervend bestaan via “De Verwondering”, we gaven een bijdrage aan de Nijmeegse Voedselbank en gaven geld aan een hospice in onze stad.

Vaker richtten wij ons met onze acties op noden in verre landen: we hielpen onlangs straatkinderen van Rio de Janeiro, we steunden het vakonderwijs in Namibië voor kansarme jeugd, we maakten in Bolivia voor arme studenten een universitaire opleiding mogelijk en zorgden een paar jaar terug dat de kerk in de Nijmeegse zusterstad Pskov verwarming kreeg. Voor de komende Veertigdagentijd koos de liturgiegroep in overleg met onze pastor en de diaconiegroep voor noden heel dichtbij. De bodem van onze solidariteitspot is namelijk zichtbaar en raakt leeg. Zoals de Boskapel zelf financieel niet kan rondkomen van de opbrengst van de zondagse collectes en aanvulling nodig heeft via de Kapelbalans, zo wordt de Solidariteitspot onvoldoende gevuld door onze bijdragen tijdens de Agapèvieringen.

Daarbij komt, dat het aantal Boskapellers, dat — al of niet tijdelijk — tussen wal en schip raakt, toeneemt. Deze mede-boskapellers lopen niet te koop met hun zorgen, maar vertrouwen deze wel toe aan onze pastor. Te lang denken velen van hen nog, dat ze het zelf kunnen redden. Ze generen zich om een beroep te doen op bijzondere bijstand of schuldsanering. Zij raakten tussen wal en schip door onvoorziene factoren, zoals een plotselinge werkeloosheid, ziekte, een scheiding of dubbele woonlasten, doordat hun huis onverkoopbaar bleek.

Het gaat dus om de stille armen binnen onze gemeenschap. Natuurlijk kunnen wij niet hun financiële problemen volledig oplossen, maar door een ondersteuning via onze pastor in overleg met de diaconie, kunnen wij laten zien, dat we solidair met hen willen zijn en “Hem herkennen in de Ander”. Nu zijn het “anderen” die in de problemen zijn gekomen, een volgende keer kan het ons overkomen. Laten we hopen, dat ook wij dan vanuit onze Boskapelgemeenschap de steun en het medeleven krijgen, waaraan wij op dat moment behoefte hebben.

Namens de liturgiegroep, Jan Broeders

Dit bericht is geplaatst in Teksten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie