Meervoudige religieuze identiteit, of: Kunnen we in veelvoud geloven?

Dinsdag 19 mei 2009, 20.00-22.00 uur; door Dr. Manuela Kalsky, theologe en directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS)

Het religieuze landschap in Nederland verandert snel. De kerken lopen leeg maar dat betekent nog lang niet dat mensen ongelovig zijn geworden. Zij blijven zoeken naar datgene wat richting en waarde aan hun leven geeft. Deze eigentijdse, vaak individuele invulling van geloven heeft tot gevolg dat steeds vaker een vermenging van elementen uit verschillende geloofstradities plaatsvindt. Men leeft niet meer volgens de regels van een bepaald geloof maar kiest uit de wijsheden van verschillende religieuze tradities een eigen spirituele levensweg. Dit in Nederland tamelijk nieuwe fenomeen bestaat in Azië al lang en wordt in de theologie aangeduid met het begrip meervoudige religieuze identiteit.

Manuela Kalsky zal in haar lezing nader op dit verschijnsel en de uitdagingen ervan voor kerk en samenleving ingaan. Biedt deze manier van ‘geloven in veelvoud’ nieuwe perspectieven voor het samenleven van mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden in Nederland? Draagt het bij aan een toekomstig nieuw ‘wij’?

Manuela Kalsky publiceerde talrijke boeken en artikelen, hield in 2007 de VolZin-lezing en is lid van het theologisch elftal in TROUW. Zij was hoofdredacteur van de succesvolle multireligieuze website Reliflex en is projectleider van het nieuwe multimediale project W!J-verbindt de verschillen.

Toegang: € 5,— (inclusief koffie)

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie