Een kleine eeuw Augustijnen in Nijmegen

Dinsdag 16 december, 20.00 – 22.00 uur; door Bob Bodaar osa, oud-prior provinciaal van de Orde der Augustijnen.

87 jaar zijn de Augustijnen actief in Nijmegen en niet voor niets is er zelfs een straat naar deze kloosterheren genoemd.

Nadat de Augustijnen in 1925 hun eerste klooster in Nijmegen hadden opgericht, hebben zij een belangrijke functie gehad in het pastoraat voor de Nijmeegse gemeenschap; niet alleen vanuit de noodkapel van het klooster (‘het houtere kapelleke’) maar ook in andere parochies in Nijmegen. Daarnaast hebben zij ook hun bijdrage geleverd in andere vormen van pastoraat zoals het daklozenpastoraat (het Labrehuis), ziekenhuispastoraat, het pastoraat van verstandelijk gehandicapten en het pastoraat onder asielzoekers.

Naast op het terrein van het pastoraat hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd op onderwijsgebied. Zij hebben een opleiding Theologie opgezet, aanvankelijk alleen voor eigen studenten, maar later ook voor leken. Wellicht vanuit deze knowhow werd na het Tweede Vaticaans Concilie de Boskapel als ‘experimenteerplaats’ aangewezen om liturgie op eigentijdse wijze, in de Nederlandse taal, vorm te geven. Leken werden betrokken bij het pastoraat, teneinde het besef te laten groeien dat kerk-zijn betekent sámen-kerk-zijn. Dit geeft wellicht ook de Augustijnse kleur aan het pastoraat, daar augustijnen en leken hiervoor samen verantwoordelijkheid dragen.

Nu de Augustijnen, gezien hun leeftijd, zich in toenemende mate uit Nijmegen terugtrekken, is het belangrijk de historie van de Augustijnen in Nijmegen eens te belichten en hiervan een overzicht te geven, opdat de Boskapelgemeenschap, die de Augustijnse identiteit wil behouden, de traditie van de Augustijnen in Nijmegen kent, want ‘in het heden ligt het verleden, in het nu wat komen gaat’.

Een boeiende avond voor ieder die in de voetsporen van de Augustijnen in Nijmegen verder wil gaan.

Prijs: € 5 ,= (inclusief koffie plus…. )

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie