Wat zegt het Judas-evangelie ons?

Dinsdag 6 maart, 20.00 – 22.00 uur; door Prof. dr. R. van den Broek, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van het christendom.

Najaar 2006 is de eerste Nederlandse vertaling van Evangelie van Judas uitgekomen. Het Evangelie is ergens tussen 120-200 na Christus geschreven. Het is een gnostisch, in Egypte gevonden geschrift. Gnostici geloofden dat de weg naar verlossing plaatsvindt door middel van geheime kennis die door Jezus aan zijn naaste vertrouwelingen werd gegeven.

De grootste controverse in het Evangelie van Judas heeft te maken met de theorie dat Jezus zelf wilde dat Judas Hem zou verraden om het plan van Jezus te volbrengen. Judas is in dit evangelie dus juist een held, die alle andere discipelen overtreft! Over de geheimenissen boven deze wereld en over wat plaats zal vinden aan het einde van deze wereld gaat het grootste deel van dit Evangelie. In dit evangelie staan ook enkele tot op heden onbekende citaten van Jezus. Het pretendeert dan ook een verslag te zijn van zijn openbaring.

De inhoud van het Evangelie van Judas is alleen maar te begrijpen in de context van het gnostische gedachtegoed en in samenhang met soortgelijke geschriften zoals die bekend zijn uit bijvoorbeeld de vondst van Nag Hammadi.

Wie geïnteresseerd is in de zieleroerselen van de man van de judaskus moet zeker naar deze lezing komen. De inleider zal het geschrift in een historisch perspectief plaatsen aan de hand van een aantal teksten.

Toegang: € 5,00

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie