Wat trekt mensen om op bedevaart te gaan?

Dinsdag 1 mei, 20.00 – 22.00 uur; door Dr. Charles Caspers, kerkhistoricus, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut, auteur van het boek Bedevaartplaatsen in Nederland.

Uit recent onderzoek komt naar voren dat Nederland maar liefst 650 bedevaartplaatsen kent. Het zijn plaatsen die over een heilige ruimte beschikken, die door bezoekers als heilzaam worden ervaren. Mensen ondernemen uit traditie een kortere of langere reis om de plek te bereiken, en aangekomen gaat hun aandacht uit naar een beeldje, een relikwie, bron of herinnering.

Hoewel in de jaren ’70 nog maar weinig plaats meer was voor volksreligiositeit, is er op dit moment weer een groeiende waardering en interesse voor cultuurhistorische fenomenen in het algemeen en worden bepaalde bedevaarten weer binnen processen van folklorisering, historisering en musealisering gebracht. Er is een groeiend cultureel bewustzijn te zien met belangstelling voor oude tradities. Wellicht heeft deze groei ook te maken met een toenemend verlangen naar rust en authenticiteit in de jachtige 24uurseconomie.

Hoewel het verschijnsel bedevaart in Nederland door de eeuwen heen altijd al wel een bijzondere dynamiek met perioden van op- en neergang heeft gekend, lijkt de bedevaart zich thans in een steeds (weer) breder geschakeerde gevarieerdheid uit te bereiden. Ondanks de secularisatie neemt de bedevaartscultuur de laatste jaren weer toe en neemt een belangrijke plaats in het geloofs- en maatschappelijk leven van de hedendaagse mens in. Ook in Nijmegen zien we bijvoorbeeld de toenemende belangstelling voor onze Titus Brandsma.

We zullen deze avond terugblikken in de traditie om de hedendaagse belangstelling te zien en te kunnen begrijpen wat mensen er toe leidt om op bedevaart te gaan.

Toegang: € 5,00

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie