Kapeloverleg november 2007

Op maandag 5 november 2007 is het Kapeloverleg gepland, met als belangrijkste agendapunt hoe het verder moet met de Boskapel als we over niet al te lange tijd op eigen benen moeten staan. Iedere bezoeker van de Boskapel is hierbij van harte uitgenodigd om mee te praten en mee te beslissen over alle aangelegenheden in en rond de Boskapel. De agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Verslag Kapeloverleg van 23 april 2007
 4. Huishoudelijke zaken
  • jaarplan 2008
  • begroting 2008
  • herverkiezing Ank van Balkom
  • bestuursovereenkomst en huishoudelijk reglement
 5. Hoofdthema “Verzelfstandiging Boskapel”: Uitdaging of mission impossible?
  Presentatie: Antoinette Meys
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

De bijlagen (jaarplan 2008, begroting 2008, de bestuursovereenkomst en huishoudelijk reglement en het verslag Kapeloverleg van 23 april 2007) kunt u opvragen bij één van de bestuursleden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie