Jezus en het Koninkrijk Gods

Dinsdag 20 februari, 20.00 – 22.00 uur; door Dr. Martien van den Nieuwenhuizen osa,
theoloog / filosoof.

De traditionele opvatting van het Rijk Gods dat Jezus aankondigde, is dat dit rijk (heerschappij) transcendent is. Als Jezus voor Pilatus terechtstaat, zegt hij dat hij koning is, maar, voegt hij eraan toe: ‘mijn koningschap is niet van deze wereld’ (Joh. 18,36). Je kunt je afvragen: is deze voorstelling van Johannes historisch juist? Is het waar dat Jezus bevrijding predikte die niet nationalistisch is? De inleider van deze avond waagt het dit (historisch) te betwijfelen.

Maar aan deze vraag gaat nog een andere vraag vooraf: Is wat de bijbel zegt niet waar en mag je daarom twijfelen aan wat erin gezegd wordt? Op deze kwestie zal de inleider daarom ingaan, voordat de eigenlijke vraag wordt beantwoord, namelijk of het rijk Gods dat Jezus predikte een ‘onaards’ rijk is.

Dit leidt tot een onderzoek naar de betekenis van Koninkrijk Gods en van belendende termen: Gezalfde (=Messias, Christus), Volk Gods en Jeruzalem. Spreekt Jezus bijvoorbeeld van een ‘hemels Jeruzalem’? De kwestie is belangrijk om tot een beter inzicht te komen in de ontstaansgeschiedenis van het christendom. We kunnen dan beter begrijpen waarom de val van Jeruzalem zo’n belangrijke plaats inneemt in de synoptische evangeliën. Wellicht werpt het nieuw licht op het feit dat christenen zich afgescheiden hebben van het Jodendom. En ook zullen we zien hoe de verkondiging van het Koninkrijk Gods op de achtergrond is geraakt (bij Paulus en Johannes) of anders verstaan is geworden (in de synoptische evangeliën).

Zoals al gesuggereerd is, wordt op deze avond historisch te werk gegaan.

Als u beschikt over een uitgave van het Nieuwe Testament, is het zinvol deze voor deze lezing mee te brengen.

Toegang: € 4,00

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie