Augustinus en de neoplatonici

Dinsdag 16 januari, 20.00 – 22.00 uur; door Désiré de Rooij, classicus met grote belangstelling voor patristiek.

In januari 2005 hield Désiré de Rooij een leeravond met als titel ‘De Griekse wortels van Augustinus’. Achtereenvolgens kwam aan de orde wat Plato, de Neoplatonici, Origenes en de drie Cappadociërs, de Griekse kerkvaders Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Gregorius van Nyssa, hebben betekend voor het denken van Augustinus. Aan het eind van de zeer succesvolle avond is meteen de afspraak gemaakt dat het onderwerp later uitgediept zou worden. In 2006 begon die verdieping met Plato. Er werd ingegaan op de ideeënleer van Plato: het denken in twee werelden, te weten de wereld van het stoffelijke en de wereld van de ideeën of begrippen.

In januari 2007 komen de Neoplatonici aan de orde. Het neoplatonisme is een samensmelting van elementen die aan Plato, Pythagoras, Aristoteles en de Stoa zijn ontleend, maar deze laatste stroming in de Griekse filosofie heeft ook oorspronkelijke, mystiek-religieuze trekken. Belangrijke kenmerken zijn: de hiërarchische ordening in het heelal met een ‘uitstroming’ (emanatieleer) van het Ene naar de materie. De materie is de laagste en minst geordende stof. Daarnaast is er ook een zedelijke eis om zich door ascese van de stoffelijke banden te bevrijden en tot zuivere geestelijkheid op te stijgen. Augustinus heeft een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van het neoplatonisme in het Westen. De belangrijkste vertegenwoordiger ervan is Plotinus (204?-270). Hij werd geboren in Egypte en vestigde zich op 40-jarige leeftijd als leraar in de filosofie te Rome. Zijn leerling Porphyrius ordende later Plotinus’ verhandelingen in zesmaal negen geschriften, de Enneaden (enneade betekent negental). Van deze Plotinus die vooral de mystisch-religieuze elementen van het platonisme heeft uitgewerkt, worden fragmenten in vertaling gelezen, door de inleider toegelicht en met de belangstellenden besproken.

Toegang: € 5,00

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie