Over de zwaarmoedigheid

Het spijt ons, maar door deze lezing kan niet doorgaan!

20.00-22.00 uur; Lezing door Martien van den Nieuwenhuizen osa, theoloog / filosoof. Toegang €4,= (inclusief koffie)

De zwaarmoedigheid grijpt zo diep in het menselijk bestaan in, dat je deze niet aan de psychiaters alleen moet overlaten. De zwaarmoedigheid is meer dan een “psychologisch geval”. Stress, vereenzaming, melancholie, neerslachtigheid en depressies hangen hier nauw mee samen; ze zijn aanduidingen van een negatieve stemming of houding ten aanzien van het bestaande of van het eigen bestaan.

Maar al is de stemming van de zwaarmoedigheid negatief, toch wordt zij door vele filosofen (zoals Aristoteles en Kierkegaard) ook positief gewaardeerd. Zoals je ook pijn positief kunt waarderen, omdat die een aanwijzing is van dat je iets mankeert. Evenals pijn kan ook de zwaarmoedigheid genegeerd of ontkend worden, maar het is de vraag of dat een juiste houding is.

Een van de bekendste woorden uit de turbotaal (de taal die jongelui onder elkaar spreken) is depri, dat depressief betekent. Als er gezegd wordt “een beetje depri”, dan is dat een understatement, want je wilt er eigenlijk niet voor uitkomen dat je wat “zwaar op de hand” bent. Het is een uiting ervan dat je “je draai niet kunt vinden”.

In de beschouwing over de zwaarmoedigheid zal de inleider vooral nagaan wat Kierkegaard hierover zegt; in zijn visie is de zwaarmoedigheid een negatieve fase op de weg naar zelfverwerkelijking.

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie