Bijbelse beelden en hun geheim

20.00-22.00 uur; lezing door Ds. Carel ter Linden, emeritus predikant van de Kloosterkerk in Den Haag. Toegang €5,= (inclusief koffie)

Wat is het geheim van bijbelse beelden en verhalen? Hoe kan het appèl dat van deze beelden uitgaat door ons worden verstaan? En hoe kunnen wij mensen van nu onze eigen ervaringen, vragen en verwachtingen inbrengen in het verstaan van het geheim en het appèl?

De inleider probeert een brug te slaan tussen de oude beelden en verhalen en onze moderne manier van verstaan. Hij wil het christelijk geloof ontdoen van exclusivisme. Het gaat in de bijbel altijd om heil en vrede samen met anderen.

We kunnen de bijbel niet lezen als moderne geschiedenis. Dat geldt ook voor de verhalen over de opstanding en de hemelvaart van Jezus. Wat daarover in de bijbel staat, is geen weergave van de feitelijke gebeurtenissen. Het gaat om een geloofswerkelijkheid. De inleider levert nogal wat kritiek op oude vanzelfsprekendheden. Hij houdt een pleidooi voor een hogere gerechtigheid dan wij vaak onder de mensen vinden.

Een boeiend verhaal van de voorganger die vooral ook bekend is van vieringen voor leden van het Koninklijk Huis.

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Bijbelse beelden en hun geheim

 1. Gerhard Fliehe Boeschoten schreef:

  Lecoribus salutem,
  De eerwaarde Ter Linden is het levende bewijs dat God een briljante vondst is van de mens. Het feit dat hij literair
  en theologisch in staat is de Bijbel te vertalen in “gewoon” nederlands (o.m. d.m.v. het gebruik van eigentijdse metaforen ) en er een spannend en soms onderhoudend verhaal van te maken , lijkt een periode in te luiden waarin
  het Godsbegrip tot een literaire vorm wordt verklaard.
  De eerwaarde Ter Linden verkoopt de illusie die elke literaire uiting tot een bijzondere ervaring maakt.
  Daarmee kiest primair voor de vorm die vrijwel geluidloos overgaat in de iluusie van de waarheid – het primaat der verbeelding.
  Opmerkelijk daarbij is dat hij een tweede besvesting markeert n.l. dat het Godsbegrip alleen maar bestaat dankzij de mens
  ( beluister ik een affiniteit met het spinozisme ? )

  P.G. Fliehe Boeschoten

Geef een reactie