Adventsactie 2006: Bijlichten in het donker

De afgelopen jaren richtten we ons bij het merendeel van onze acties op het buitenland. De kerk van het Russische Pskov kreeg dank zij ons verwarming, Roemeense zwerfkinderen boden wij betere huisvesting en kansarme jongeren in Namibië krijgen mede dank zij onze bijdragen nu vervolgonderwijs. Deze keer willen we het doel van de actie heel dichtbij houden: wij willen steun bieden aan leden van de boskapelgemeenschap die dit bijzonder nodig hebben. Het gaat om mensen van wie onze pastor en onze diaconie weten, dat zij er beroerd aan toe zijn.

Door uiteenlopende omstandigheden zijn sommigen onder de armoedegrens geraakt. Onder ons zijn mensen die de schulden boven het hoofd zijn gegroeid. Zoiets kan gebeuren door het onverwachts verliezen van een baan en de daarmee samenhangende daling van het inkomen. Een ander kan in de schulden raken door vastgelopen relatie. Tijdens de moeilijke periode van het uit elkaar gaan, kunnen er veel extra kosten zijn gemaakt, waarvoor beiden moeten opdraaien. Telkens zakken deze mensen terug naar ‘af’. Zij zien geen mogelijkheden al hun financiële verplichtingen na te komen.

Binnen onze Boskapelgemeenschap zijn er mensen die geen nieuwe wasmachine kunnen kopen, als de oude het begeeft. Er zijn mensen die dreigen afgesloten te worden van elektriciteit en gas en zelfs mensen die de komende winter in een noodbehuizing moeten doorbrengen omdat zij hun huis zijn kwijt geraakt.

Onder ons zijn ook mensen die er na een moeilijke jeugd niet in geslaagd zijn een plaats in de maatschappij te veroveren, die overeen zou komen met hun capaciteiten. Zij leiden een geïsoleerd bestaan, maar zoeken toch houvast bij de Boskapel.

Deze advent willen we de mensen uit onze gemeenschap die in beroerde omstandigheden zijn geraakt, hulp bieden.

Het thema van deze advent is “Van donker en licht”. Wat is er meer toepasselijk dan het bijlichten van de mensen dicht om ons heen. Door onze actie kunnen we –om de beeldspraak voort te zetten – hun lot verlichten. Door een duwtje in de rug kunnen we hen de kracht geven om zelf verder uit de put te raken. Daartoe zal naast de financiële ondersteuning ook het feit bijdragen, dat wij naast hen willen staan.

Laten we ervoor waken deze mede-Boskapellers verwijten te maken. Al te gemakkelijk wordt gezegd, dat ze maar beter hadden moeten uitkijken. Maar in hoeverre valt het iemand te verwijten, dat hij als kind een slechte start heeft gehad? Mogen wij hard oordelen wanneer mensen besluiten hun relatie te beëindigen, als zij als partners niet bij elkaar passen? Moeten we mensen die hun baan verliezen, verwijten, dat zij grotere financiële verplichtingen zijn aangegaan dan zij als werkeloze aankunnen? En bovendien, ook al zou er bij de één of ander sprake zijn van eigen schuld, laten we er dan aan Jezus woorden denken: ‘wie zonder zonden is, laat die de eerste steen naar haar werpen’ (Joh 8,7).

Jan Broeders

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Teksten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie