Werken aan gemeenschap

20.00-22.00 uur; door René Hornikx. Lezing over het verbreden van het (spirituele) draagvlak van een gemeenschap.

Gelovigen in geloofsgemeenschappen raken er steeds meer van bewust dat zij zelf een wezenlijke bijdrage moeten leveren aan het kerk-zijn in deze tijd. De geleefde spiritualiteit is het fundament voor gemeenschapsvorming en vormt de motor tot vernieuwing van de gemeenschap. Samen kerk-zijn is samen op weg zijn en zoeken naar antwoorden over:

  • Wie zijn wij? Wie is God voor mij? Wat biedt Hij mij?
  • Wat is onze missie vandaag? Er is werk aan de wereld!

Geloofsverdieping leidt tot vernieuwing of versteviging van de gemeenschap!

Het is de verantwoordelijkheid van allen om samen het draagvlak van de gemeenschap te verbreden. Maar wie vormen onze gemeenschap eigenlijk? Daarom dient een geloofsgemeenschap er zich bewust van te zijn dat zij de kwaliteit van de individuele gelovige nodig heeft om de gemeenschap te versterken en verder uit te bouwen.

Maar hoe krijg je dit bewustwordingsproces op gang? Hoe kom je tot een geloofsgemeenschap die meer is dan een aantal mensen die ’s zondags de eucharistieviering komen bijwonen? Hoe werk je aan het overgangsproces van een consumerende gemeenschap naar een participerende gemeenschap?

Inleider: René Hornikx, pastoraal theoloog en werkzaam als pastoraal werker. Auteur van het boek Spiritualiteit als motor tot vernieuwing

Toegang: € 5,=

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie