Tijd en eeuwigheid

20.00-22.00 uur; door Martien van den Nieuwenhuizen. Eerste van drie avonden over tijd en eeuwigheid, met als vertrekpunt de cyclus A la recherche du temps perdu van Marcel Proust

Marcel Proust, een van de bekendste Franse romanschrijvers (1871-1922), heeft een romancyclus geschreven met de merkwaardige titel: “A la recherche du temps perdu” (“Op zoek naar de verloren tijd”, 15 delen). Je zou spontaan denken dat het hier gaat om een poging zich het verleden te herinneren. Het zou gaan om het opgraven van een schat uit het verleden via een verscherpt geheugen. Maar een ‘schat’ blijkt dat verleden allerminst te zijn: het gaat namelijk om een verleden waarin telkens opnieuw een ‘roeping’, een zingeving gemist werd. De hoofdpersonen blijken hun tijd ‘verdaan’ te hebben in salons, in liefdesaffaires, in reizen en zwerven. En de teruggevonden tijd? Dat is niet zo zeer de herinnerde tijd als wel de ontdekking van het echte, waarachtige leven vanuit de herinnering van “de verdane tijd”.

Dit alles doet sterk denken aan de Belijdenissen van Augustinus. Ook hij roept zich in dit bekendste werk van hem zijn eigen verleden op, niet om daar prat op te gaan, maar om te laten zien hoe hij zijn tijd verdaan heeft. Ook hij is op zoek naar de verloren tijd. In het tiende boek brengt hij onder woorden hoe hij nu is. Het elfde boek heeft onze speciale aandacht, omdat Augustinus hier uitvoerig filosofeert over tijd en eeuwigheid. Naar aanleiding hiervan wil ik ook ingaan op enkele andere filosofen die over tijd en tijdelijkheid van het menselijk bestaan hebben nagedacht.

Inleider: Martien van den Nieuwenhuizen osa, theoloog en filosoof

Data: 21-11, 28-11 en 6-12

Kosten: € 10,= voor de hele cyclus

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie