Het zevenvoudige pad: de vreemdeling opnemen

Lezingen: Sirach 29, 21-28, Matteus 15, 21-29

“De eerste levensbehoeften zijn water, brood en kleding en een huis waarin je je geborgen voelt”… Met deze woorden van de profeet Jezus Sirach begint de eerste lezing van deze zondag. Graag wil ik u allen welkom heten bij deze gedachtenisviering. Moge de Boskapel voor u ook een huis zijn, waarin u zich allen geborgen voelt.

In deze veertigdagentijd richten we onze aandacht op mensen die geborgenheid moeten ontberen: zieken, gevangenen, hongerigen en dorstigen, veemdelingen en mensen die een overledene te betreuren hebben. We doen dit aan de hand van de Werken van Barmhartigheid, zoals die in het evangelie van Mattheus staan beschreven.

Vandaag staat weer één van de zogenaamde ‘zeven werken van barmhartigheid’ centraal: de vreemdeling opnemen. Deze veertigdagentijd volgen wij dit zevenvoudige pad.

Natuurlijk kun je over dat thema práten, maar je kunt het ook gewoon dóen. Een groep overwegend jonge mensen, realiseert, geïnspireerd door de woorden van het evangelie, al meer dan tien jaar een koffiehuis, waar iedereen zich geborgen kan voelen: allochtonen, daklozen, psychiatrische patiënten en verslaafden. Men treft hen daar aan tussen bejaarden, winkelende burgers en studenten. Mevrouw Rianne Warta, één van de coördinatoren van dit project ‘De Verwondering’, is vandaag bij ons aanwezig. Haar heet ik bijzonder hartelijk welkom.

Na de tweede lezing over de Kanaänitische vrouw die als vreemdeling Jezus hulp vraagt, zullen wij luisteren naar haar verhaal. Zij zal ons uitleggen, hoe het geloof haar en collega’s inspireert ook de ‘vreemdelingen in onze samenleving’ een kans te bieden te genieten van de kruimeltjes die van onze rijk gedekte tafels vallen.

Wij zullen beter begrijpen, waarom wij als Boskapellers goed hebben gekozen om dít koffiehuis te steunen tijdens onze eigen vastenactie.

Jan Broeders

Overweging

Mag ik me even voorstellen: Ik ben Rianne Warta, en ik woon in Veenendaal. In 2001 afgestudeerd aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal, studierichting missionair werk. Sinds 20 juli 2004 werkzaam als coördinator bij koffiehuis de Verwondering. Stichting De Verwondering zit aan de Eilbrachtstraat, tussen de van Welderenstraat en Tweede Walstraat in, met een koffiehuis. Het koffiehuis wordt gerund door ca. 30 vrijwilligers afkomstig uit verschillende kerken in Nijmegen en daarbuiten, mannen en vrouwen, 18-75 jaar. Onze motivatie vinden we allemaal in ons geloof in God. Zoals Jezus mensen in nood opzocht, mensen die veel verdriet hebben, en waar andere mensen met een boog om heen lopen, willen wij er zijn voor onze Nijmeegse stadsgenoten. Een kopje koffie, gezelligheid, een lekkere lunch, een luisterend oor, een goed gesprek van hart tot hart, soms ook over God! We proberen te laten zien dat ieder mens waardevol is en we hopen dat ze mogen gaan ervaren dat God van hen houdt!

Bezoekers van de Verwondering zijn blij met een plekje in de stad waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Zoals een bezoeker het zo mooi verwoordt: “het warmste hartje van de stad. En niet van dit is je koffie, dat is dan € 1,25 tot ziens … daag. Zo gaat dat niet.” Bezoekers kunnen hun verhaal kwijt, zoals de opstart van een ander leven na lange tijd van verslaving en gevangenis. Of het zoeken van passend werk. Er is belangstelling voor hun leven van alle dag: “zeg hoe was het bij de dokter”, of “heb je al werk gevonden”.

Naast ons koffiehuis organiseren we ook nog activiteiten voor andere doelgroepen: 1 x per 2 weken is er een maaltijd voor dak- en thuislozen, er is een werkgroep die de straatprostituees opzoekt, we bezoeken mensen thuis die eenzaam zijn en bieden hen gezelligheid en een luisterend oor, er zijn thema-avonden (30 maart de Bijbel Culinair). Met Kerst en Pasen zijn er maaltijden voor hen die geen familie en vrienden hebben om de feestdagen mee te vieren. Enkele verhalen wil ik u niet onthouden:

Tijdens het bezoek aan de raamprostituees met de kerst had een van de vrouwen het kruisje met de tekst die we eerder hadden uitgedeeld op de muur geprikt bij het raam waar ze werkt. Op onze vraag of ze vaker bezocht wilden worden was het antwoord een duidelijk ‘ja’. Ook toen we voorstelden om dan met ze te bidden en een stukje uit de bijbel te lezen! Toen ze alle ramen hadden bezocht en beneden weer op straat stonden, zwaaiden ze naar ze. Ze zwaaiden allemaal terug, één gaf een handkus. Het maakte indruk op ons.

In een mooi schilderlokaal kunnen vrouwen van het naastgelegen AZC (asielzoekercentrum) onder leiding van twee beeldend therapeuten schilderen, tekenen, en met andere creatieve materialen aan de slag gaan. Ons doel is om hier een plek te creëren waar vrouwen zich op hun gemak voelen, nieuwe vaardigheden en hobby’s ontwikkelen en even alle stress rond hun asielprocedure los kunnen laten. Wij zien dat de vrouwen echt van de ochtenden genieten en vaak helemaal verbaasd zijn over de talenten en gaven die in hen schuilen, dat geeft hen weer kracht om alle zorgen en problemen in het AZC aan te kunnen.

Vreemdelingen die zich in een noodsituatie bevinden doen een beroep op ons. Ze brengen hun nood naar voren, in het vertrouwen dat ze gehoord worden. Net als de Kananese vrouw met haar nood, die haar bij Jezus bracht. Met haar nood heeft ze Jezus ontmoet. De vrouw was niet alleen in vast vertrouwen dat ze hulp ontving van Jezus, maar leerde ook om een relatie met Hem aan te gaan. Wanneer we ons openstellen voor de mensen in nood en ons door hen laten raken, dan wordt de anonimiteit doorbroken. Wij herkennen de vreemdelingen als mens en kunnen ons gelijk met hen stellen. Zo ontstaat er een gelijkwaardige verhouding tussen de vreemdeling en onszelf. Zo proberen we met elkaar het evangelie van Jezus Christus handen en voeten te geven.

De vreemdeling opnemen… voelt u zich aangesproken? U kunt ons helpen. Naast het geven van geld kunt u zelf ook iets betekenen voor de Verwondering. Wilt u eens koken voor de daklozenmaaltijd of wilt het evangelie van Jezus Christus handen en voeten willen geven door vrijwilliger te worden? Of bezoek eens een thema-avond: ‘Een culinaire ontmoeting’. Een alledaagse kennismaking met mensen uit de bijbel en vooral met hun eetgewoonten. Maaltijden en recepten uit de bijbel kunnen worden ‘geproefd’, soms heel letterlijk. Hoewel de Bijbel geen specifieke aandacht besteed aan het voedsel dat mensen aten of de manier waarop het voedsel bereid werd, is er door de hele Bijbel heen nauwelijks een hoofdstuk te vinden waar voedsel geen rol speelt. Het wordt een dubbele kennismaking! Via de keukendeur wordt u uitgenodigd om een kijkje te nemen in de tijd van de Bijbel en om de Nieuwe Bijbelvertaling open te slaan. Iedereen is van harte welkom op 30 maart, aanvang 20.00 uur.

Mocht u meer over willen weten over het werk van de Verwondering:

  • er ligt een folder voor u klaar
  • u kunt ons bellen op 024-3607575 of mailen naar de-verwondering@zonnet.nl
  • er is ook een film over het werk van de Verwondering in de Boskapel

Natuurlijk bent u van harte welkom om eens een kopje koffie of thee te komen drinken in koffiehuis De Verwondering.

Rianne Warta

Dit bericht is geplaatst in Overwegingen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie