De verborgen schat

Lezingen: 1 Koningen 3, 5-12, Matteüs 13, 44-52

Kijkt u wel eens naar de Tour de France? Drie weken lang fietsen een kleine tweehonderd wielrenners onder zware omstandigheden door Frankrijk. Iedereen doet zijn best om als eerste aan te komen, al is het maar in één etappe. Vandaag is de aankomst op de Champs Elysées en het is wel zeker dat Lance Armstrong ook deze keer weer gaat winnen. Hij is natuurlijk erg sterk, maar daarnaast staat zijn hele leven gericht op dit ene, die zevende gele trui in Parijs. daarvoor is hij het hele jaar bezig met trainen, daarvoor ontzegt hij zich alles.

Iets soortgelijks zien we bij koning Salomo in de eerste lezing. Salomo kan in principe aan God vragen wat hij maar wil, rijkdom, macht, een lang leven, zelfs dood en verderf voor zijn vijanden, maar hij ziet er allemaal van af en kiest voor datgene wat hij het belangrijkste vindt: wijsheid bij het besturen van zijn volk.

Hij krijgt ook wat hij vraagt: we kennen allemaal het verhaal van de twee vrouwen en het ene kind en Salomo die door zijn wijsheid de echte moeder weet aan te wijzen. De term salomonsoordeel komt nog uit dat verhaal.

Overweging

In het evangelie van vandaag gaat het over de keuze voor het Rijk van de hemelen. Jezus zegt: “Het Rijk van de hemelen lijkt op een schat die in een akker is verborgen Gods. Toen iemand hem vond, verborg hij hem opnieuw en in zijn vreugde besloot hij alles verkopen wat hij had en die akker te kopen.” Daarna vertelde Jezus nog enkele andere vergelijkingen over het Rijk van de hemelen.

Wat is dat eigenlijk, dat rijk van de hemelen? Omdat Matteüs juist deze term gebruikt, zijn we geneigd dat rijk in het hiernamaals of in elk geval ver buiten onszelf te plaatsen. Maar Matteüs gebruikt als joodse schrijver voor een joodse gemeente juist deze term omdat hij het woord God niet in de mond wil nemen. Bij de drie andere evangelisten wordt wel de term Rijk van God gebruikt.

Maar als we dit weten, hebben we het probleem alleen maar een plaats opgeschoven. Wat is dan het Rijk van God? het is een belangrijk begrip in het Nieuwe Testament. Daar komt het 66 keer voor en Rijk van de Hemelen dan nog 32 keer bij Matteüs. Het frappante is dat Jezus er vaak over spreekt maar altijd in vergelijkingen, een precieze omschrijving lees je nooit. Dus moeten wij het met die omschrijvingen doen. Het Rijk van God is als een schat in een akker. Degene die de schat vindt verkoopt alles wat hij heeft om die schat maar te kunnen bemachtigen. Of, zoals we vandaag ook hoorden, het lijkt op een kostbare parel. waarvoor een koopman ook al zijn bezit inzet. Uit deze twee voorbeelden kunnen we dus al iets afleiden. Het Rijk van God is iets heel kostbaars, iets waarvoor je alles opzij zet, waar je alles voor over hebt.

Het volgende gedeelte over het sleepnet brengt de term Rijk van God in verband met het oordeel. Kort gezegd: de goeden zullen het Rijk van God binnengaan, de slechten niet. Is het Rijk van dan God alleen maar na het oordeel, in het hiernamaals te denken? Over het rijk zelf, hoe het er uitziet, ook hier in elke geval geen woord. We zullen ons er misschien bij moeten neerleggen dat er geen concrete beschrijving wordt gegeven. Het is niet in een bepaalde plaats of tijd. Het is niet het hiernamaals, maar is het ook niet hier en nu?

Daarvoor moeten we misschien weer terug naar het Oude Testament. Jezus stond immers met zijn spreken en handelen in die traditie. Salomo kiest als gave van God voor wijsheid. Wijsheid om zijn volk goed te kunnen besturen. Het doel van goed bestuur is zorgen voor een rijk waarin vrede en rechtvaardigheid heersen. Het oude testament spreekt nauwelijks over het Rijk van God, maar het idee van een rijk waarin geen onrecht heerst, waarin onderdak is voor de vreemdeling, en waarin voor weduwen en wezen — in die tijd de zwakken van de samenleving — wordt gezorgd, dat idee is in het Oude Testament prominent aanwezig.

In dit licht bezien kunnen wij, wanneer wij het hebben over het realiseren van het Rijk Gods, niet achterover geleund wachten tot het komen gaat. Immers, alleen voor zover wij hier hebben geprobeerd al iets van dat Rijk van vrede en gerechtigheid te realiseren, zullen wij er deel aan hebben.

Annemiek Alferink

Dit bericht is geplaatst in Overwegingen. Bookmark de permalink.

2 reacties op De verborgen schat

  1. Annemiek Alferink schreef:

    beste Siesje, over de precieze betekenis van het Rijk van God zijn hele bibliotheken volgeschreven. In mijn overweging bedoel ik ermee de toestand -die dus in de toekomst ligt- waarin mensen op een rechtvaardige manier met elkaar omgaan. Natuurlijk zijn we nog niet zover, maar ook al proberend kunnen we soms al een glimpje opvangen. ik denk aan een zin van Huub Oosterhuis: “waar elk zijn naam in vrede draagt”

    veel groeten, Annemiek Alferink

  2. Siesje schreef:

    Ik wil weten wat er bedoeld word met “Het Rijk Van God”

Geef een reactie