De Joodse wortels van Augustinus

20.00-22.00 uur; door Cil Wigmans. Lezing over Augustinus‘ omgang met het begrip ‘uitverkoren volk’

Katholieken gaan met de Bijbel anders om dan protestanten. Bij katholieken is de aandacht voor het nieuwe testament veel groter dan voor het oude testament. Behalve ‘aandacht voor’ geldt dat ook voor ‘kennis van’. Hoe was dat in de tijd van Augustinus? Augustinus, die het Grieks gebrekkig en het Hebreeuws in het geheel niet beheerste, heeft meegemaakt dat de oudste Latijnse bijbelvertaling, de Itala, door de Vulgata van Hiëronymus werd vervangen. Hij heeft echter voor zijn traktaten en meer dan 500 preken die bewaard zijn gebleven, ook veel uit het oude testament geput.

Beschouwingen over hoe Augustinus met grondteksten en de vertaling ervan omging, zijn interessant, zeker waar het gaat om de meningsverschillen tussen Augustinus en Hiëronymus, maar vormen niet de kern van de leeravond ‘De Joodse wortels van Augustinus’. Centraal staat hoe Augustinus omging met het begrip van het uitverkoren volk. Die term was vóór de komst van Christus door de Joden enkel en alleen voor hen zelf gereserveerd. De Verlosser naar wie Israël zo lang had uitgezien, heeft vanuit een christelijk perspectief zijn volk als het ware dat alleenrecht ontnomen. Hoe ging Augustinus in zijn visie op het vormen van gemeenschap, samen op weg naar God, om met die uitbreiding van de term ‘uitverkoren volk’?

Inleider Cil Wigmans is onderwijswetenschapper en theoloog. Hij leidt Scope Scholengroep in Alphen a/d Rijn en publiceerde vorig jaar het boek De oude wortels van het nieuwe leren.

Toegang: € 5,=

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie