De Jezus uit het Thomas-evangelie

20.00-22.00 uur; door prof. dr. R. van den Broek. Lezing over de ‘theologie’ van het Evangelie van Thomas en de betekenis daarvan voor ons

Het Evangelie van Thomas dateert in zijn huidige vorm uit de tweede eeuw na Christus, maar er zijn bronnen in verwerkt die tot de eerste eeuw teruggaan. Het werd in 1945 bij Nag Hammadi (Egypte) gevonden, tezamen met ruim 50 andere, voor het merendeel onbekende geschriften. Het bestaat uit 114 uitspraken van Jezus, waarvan ongeveer de helft niet in de bijbelse evangeliën voorkomt. Sinds de publicatie ervan, in 1959, staan in het onderzoek twee vragen centraal:

  1. Bevat dit evangelie een overlevering van de woorden van Jezus die onafhankelijk is van en wellicht zelfs ouder is dan die van de bijbelse evangeliën? Zo ja, werpt dat dan nieuw licht op de prediking van Jezus en op het ontstaan van het christendom?
  2. Is dit evangelie gnostisch, d.w.z. afkomstig uit een groepering die door de kerkleiders als ketters werd veroordeeld, of vertegenwoordigt het een oeroud type christendom, dat in later tijd onderdrukt is?

Ruim 45 jaar na de publicatie van het Evangelie van Thomas bestaat er onder de geleerden over deze vragen nog geen eenstemmigheid.

In de lezing zal op deze vragen worden ingegaan en zal aan de hand van enkele passages (in Nederlandse vertaling) een indruk worden gegeven van de ‘theologie’ van het Evangelie van Thomas. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen wat voor ons de betekenis van dit evangelie zou kunnen zijn.

Inleider: Prof. Dr. R. van den Broek, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van het christendom.

Toegang: € 5,=

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie