De Griekse wortels van Augustinus

20.00-22.00 uur; lezing door Désiré de Rooij, classicus

Tijdens zijn leven gold Augustinus, als bisschop van Hippo Regius in Afrika, voor velen amper als doorgever van de klassieke cultuur. Toch heeft Augustinus ons in het derde millennium nog iets te zeggen in tegenstelling tot veel van zijn inmiddels naamloze tijdgenoten. Hoewel Augustinus het Grieks niet of slechts heel gebrekkig beheerste, is zijn denken ook bepaald door Griekse filosofen en theologen vóór hem.

Het is onmogelijk in één lezing de betekenis van die voorgangers uitputtend te behandelen. Daarom is gekozen voor twee fundamentele punten van de spirituele erfenis van Augustinus: gemeenschapsvorming en samen zoeken naar wie of wat God is. Met de nadruk op die twee punten wordt toegelicht wat de betekenis voor het denken van Augustinus is van achtereenvolgens Plato, de Neoplatonici, Origenes en de drie Cappadociërs (de Griekse kerkvaders Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Gregorius van Nyssa).

Aan de hand van Désiré de Rooij, classicus met grote belangstelling voor de patristiek, kunnen ook geïnteresseerden die filosofisch niet onderlegd zijn, zich een beeld vormen van de intellectuele en spirituele traditie alsmede van het klimaat waarbinnen het geloven van Augustinus ontstond en tot ontwikkeling kwam.

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie