Participantenraad

Om actief gemeenschap met elkaar te zijn hebben we een “Participantenraad”.
Deze heeft de taak het reilen en zeilen van de Boskapel te bevorderen door te controleren, te signaleren en te adviseren. De Participantenraad bestaat uit minimaal twaalf en maximaal vijfentwintig personen.
De taken van de Participantenraad zijn formeel vastgelegd in de statuten. Zo moet de raad bijvoorbeeld twee maal per jaar overleg hebben met de Boskapellers en minstens twee maal per jaar met het bestuur. In de praktijk vindt het overleg met het bestuur vaker plaats.

De raad overlegt met het bestuur over:
de algemene lijnen over het in de toekomst te voeren beleid (vastgelegd in een jaarplan);
het gevoerde beleid (vastgelegd in het jaarverslag);
de begroting van een komende jaar;
de jaarrekening over het financiële beleid van een voorafgaande jaar en
het aantrekken van personeel (zoals de pastor en een dirigent).
Om deze taken goed uit te kunnen voeren is dus een goede samenspraak en communicatie noodzakelijk tussen Boskapellers en de Participantenraad.

De volgende personen hebben namens de Boskapelgemeenschap zitting in de Participantenraad:

Liesbeth Vroemen en Suzanne van Horssen, voorzitters
Tilly Jansen, secretaris
Miek Altorf
John Bosman
Arie van den Broek
Reinier Ligtenberg
Annemieke Pacilly
Karel Peijnenborg
Jan Revenberg
Antoine Schröder
Peter Snijdewind
Peet Theeuwen
Thomas Verbeek

Contactpersonen zijn Liesbeth Vroemen, Suzanne van Horssen en Tilly Jansen, te bereiken per mail: participantenraad@boskapel.nl

Zie ook Organisatie.

2 reacties op Participantenraad

 1. Theo Thier schreef:

  Wat de Participantenraad betreft;
  Daar heb ik na ca. vier jaar activiteit op 15 oktober 2018 mijn lidmaatschap beëindigd.
  Ik wens de PR een goede toekomst toe samen met allen die de Boskapel een goed hart toedragen.

 2. Theo Thier schreef:

  De verjongde website ziet er prima uit! Compliment!
  Nu nog het zgn. “Smoelenboek” van de Participantenraad.
  Ik zie het met belangstelling tegemoet.
  Hartelijke groet,

  Theo Thier

  PS. Wat mij persoonlijk aangaat: Ik heb eerder op verzoek een foto ingestuurd.

Geef een reactie