Klankbordgroep

De klankbordgroep is een groep van externe deskundigen die het voorgestelde en uitgevoerde beleid toetsen o.a. ook in het licht van het Augustijns karakter van het zelfstandig functioneren van de geloofsgemeenschap. Verder bewaakt de klankbordgroep de wijze waarop de Boskapelgemeenschap in de katholieke traditie blijft staan en ziet toe dat zij verbindingen onderhouden met andere (plaatselijke) gemeenschappen.

Geef een reactie