Organisatie

Een zelfstandige geloofsgemeenschap

De Boskapel fungeert vanaf de openstelling in 1964 als kerkgelegenheid voor een grote groep gelovigen van binnen en buiten Nijmegen, die zich de Boskapelgemeenschap noemt. De Boskapelgemeenschap bestaat al vele tientallen jaren en is sinds 2009 een zelfstandige geloofsgemeenschap geworden: Het Augustijns Centrum de Boskapel. Toen trokken de Augustijnen zich terug uit het convent aan de Graafseweg. De geloofsgemeenschap wilde graag verder als zelfstandige geloofsgemeenschap in de levende katholieke geloofstraditie. Dit geven we gestalte in liturgie, vorming en diaconie, en in het werk aan onze eigen gemeenschap. We werken eraan zo vorm te geven aan een uitnodigende mensnabije kerk in de geest van Augustinus. Met elkaar vieren en bezinnen en zo aansluiten bij het dagelijks leven.

Daar horen bij:
– openheid voor ontwikkelingen van deze tijd en het zoeken naar bijpassende religieuze woorden en symbolen;
– de Augustijnse spiritualiteit waarin gastvrijheid, vriendschap en bezinning voorop staan.

Elkaar inspireren

De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur van de Stichting Augustijns Centrum de Boskapel. Dit wordt gekozen door de Participantenraad, die tevens een adviserende functie heeft. Deze raad is een vertegenwoordiging van de Boskapelgemeenschap. Verder is er een Klankbordgroep met externe deskundigen, die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven.
Voor de invulling van leerhuisactiviteiten en dergelijke is de Programmacommissie Lezingen verantwoordelijk. Het bulletin van de Boskapel is Op de Hoogte

Het gebouw de Boskapel is sinds eind 2009 eigendom van de CGKV Nijmegen. De Boskapelgemeenschap huurt voor haar activiteiten ruimten van de CGKV. We onderhouden een prettige samenwerking om beide geloofsgemeenschappen hun geloof te laten vieren

IMG_3330x