Augustijnse beweging

Deze beweging vormt een platform, waarin verschillende religieuze instituten, verenigingen en kerkelijke instellingen samenwerken, die hun inspiratie in belangrijke mate ontlenen aan kerkvader Augustinus. Doel van het platform is initiatieven te ontwikkelen en te realiseren om aspecten van Augustijnse spiritualiteit te behoeden, te verstevigen of te vernieuwen.
Ook de Boskapelgemeenschap is participant van de Augustijnse Beweging.

Contactpersoon voor de Boskapelgemeenschap is Annemieke Pacilly

Geef een reactie