Inspiratie

Wat bezielt jou en wat bezielt mij? Wat bezielt ons? Wie of wat heeft invloed op ons doen en denken? Het zijn meteen al veel vragen. Vaak weet je de antwoorden niet precies te verwoorden. Je wordt gevormd door wat je ervaart.
Ervaren ga je iets van het Grotere, van het Onnoembare, noem het Liefde, God.
Door het zingen van liederen, het horen van verhalen, het meemaken van rituelen en door in gesprek te gaan met elkaar. Of gewoon door met elkaar samen te zijn. Een plek te zijn van kracht, een plek van levensadem: dat is het doel van onze gemeenschap.

Augustinus: een inspirator
De Boskapel is op initiatief van de Augustijnen ontstaan. Zij wilden met de Boskapel uitdrukking geven aan hun spiritualiteit, geïnspireerd op Augustinus. Voor Augustinus zijn liefde, vriendschap en gemeenschap bijzonder belangrijk. Met elkaar willen we in de Boskapel  in navolging van hem als een gemeenschap  in liefde en vriendschap leven .

Mensen die de Boskapel bezoeken voelen zich, bewust of onbewust, aangetrokken tot deze spiritualiteit. Voor sommigen is het genoeg om deel te nemen aan de vieringen, anderen worden zelf actief. En dan zijn er ook nog mensen die zich verder willen verdiepen in die Augustijnse spiritualiteit, in de leerhuizen over dat thema, of door lid te worden van de Augustijnse familie.

Geef een reactie