Lectorengroep

De lezersgroep van de Boskapel bestaat uit 7 lectrices en 3 lectoren, die bij toerbeurt de door de pastor uitgekozen lezingen tijdens de zondagse vieringen voorlezen.
Ook spreken zij namens de geloofsgemeenschap de voorbeden uit.

Van tijd tot tijd worden zij kritisch beluisterd en van commentaar voorzien door een logopediste, om zo de dienst van het woord naar best vermogen te vervullen.
Er zijn groepsleden die al meer dan 15 jaar lid zijn van de groep.

Bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Boskapel in 2013 heeft de lezersgroep als wens geuit:
‘Dat onze stem niet alleen uit het Boek der boeken mag blijven klinken, maar ook uit het hart.’

Contactpersoon is Marcel Arts (e-mailadres: marcelarts55@hotmail.com).

Marcel Arts lector 2015

Geef een reactie