Leren

De onder dit kopje vermelde groepen hebben als belangrijkste aandachtsveld het leren. Dat kan catechese zijn, maar ook uit andere vorming bestaan en de groepen kunnen zelf leren of leermogelijkheden aanbieden. Uiteraard kunnen ook de andere groepen niet zonder leren op hun specifieke terrein.

Zie ook de overige groepen.