Contact

Let op: In het gebouw de Boskapel huizen twee geloofsgemeenschappen: de (katholieke) Boskapel-gemeenschap en de samenwerkingsgemeente CGKV Nijmegen. De laatste is de eigenaar van het gebouw. Voor de website van de CGKV Nijmegen klikt u op het logo hiernaast; het telefoonnummer is 024 – 373 1434. Voor verhuur en reservering van het gebouw vindt u informatie op de website Zaalverhuur Boskapel.

Als u contact wilt opnemen met onze Boskapelgemeenschap stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. Het adres van de Boskapel is:

Augustijns Centrum de Boskapel
Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen
tel. 024 - 377 6968

Postbank: 22 06 916 (IBAN: NL35 INGB 0002 2069 16)
Rabobank: 15 78 32 856 (IBAN: NL47 RABO 0157 8328 56)
t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel

De e-mailadressen:
ln.lepaksobnull@ofni Het algemene e-mailadres van de Boskapel, ook voor aanmeldingen voor activiteiten
ln.lepaksobnull@htum.drahekke pastor Ekkehard Muth (tel. 026 - 495 3153)
ln.enilnonull@snampook.tsooj oud-pastor Joost Koopmans
ln.lepaksobnull@ruutseb Joop Haverkort, voorzitter Boskapelbestuur
ln.lepaksobnull@daarnetnapicitrap De secretaris van de participantenraad
ln.lepaksobnull@hdoeitcader De redactie van Op de Hoogte
ln.lepaksobnull@etisbew De beheerder van de website

©2001–2015 De Boskapel — Gemaakt met WordPress