Auteursarchief: Miek Altorf

Openstaan voor het geheim

Jesaja, 7, 0-14 , Mattheus 1, 18-24

De meesten van ons kennen wel het verhaal van Franciscus van Assisi, een van de grootste heiligen die de geschiedenis kent. Hij was het kind van welgestelde ouders en werd geboren in een groot patriciërshuis. Hij zelf leefde ook in luxe. Maar op een gegeven moment werd hij geraakt door het Evangelie van Jezus Christus. ‘Verkoop alles wat je bezit, en kom dan om mij te volgen’. Toen zag hij dat er niks klopte in de Kerk, die pretendeerde het voortlevende lichaam van Christus te zijn, maar zelf een rijke instelling was geworden. Haar dienaren leefden in rijkdom en de paus werd omgeven door een hofhouding.
Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | Een reactie plaatsen

Op de Hoogte december 2019

Download the PDF file .

Download Op de Hoogte december 2019

Download the PDF file .

Download Bijlage Op de Hoogte december 2019

Geplaatst in Nieuws, Op de Hoogte | Een reactie plaatsen

Origami sfeerlichtjes

Download de flyer.

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Jij bent die bode

Matteüs 11, 2-11, Jesaja 35, 1-10 3e advent

Waar staan we nu? Vandaag op zondag ‘Gaudete’, zondag ‘verheugt u’, op de zondag dus op de helft van de adventstijd maken we even pas op de plaats. Waar staan we nu? Welke weg hebben we al afgelegd, en welke weg moeten we nog gaan? En nog belangrijker: het derde lichtje brandt, we kijken ook of we niet aan de horizon al het licht kunnen zien.

Toen Johannes de Doper actief was vroegen veel mensen zich af: is hij misschien wel degene die komen zou? Nee, zei Johannes dan, ‘na mij komt iemand, die meer vermag dan ik, ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen.’ Of liturgisch gezegd: Ik ben slechts de zeg maar ‘zondag gaudete’, ik ben hooguit een matte weerspiegeling van het licht wat nog moet komen. Ik stel alleen maar de vraag: waar staan we nu?
Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | Een reactie plaatsen

Een nieuwe scheut

Matteüs 3, 1-12, Jesaja 11, 1-10

2e advent 2019

Een nieuwe scheut uit de oude stronk. Kan je je voorstellen dat zeg maar uit je oude stronk een nieuwe scheut kan voortkomen? Huub Oosterhuis heeft het een keer zo geformuleerd: als je viert, dan vier je altijd wat er was, je viert wat er is, en je viert wat er komen gaat. Zo ken je dat ook van als je bijvoorbeeld een kroonjaar bereikt hebt of als je een jubileum hebt. Je kijkt uitgebreid terug, je viert waar je op dit moment staat, en je krijgt de goede wensen voor de toekomst. Verleden, heden en toekomst.
Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Terugblik themadag Gemeenschapsvorming

Terugblik themadag Gemeenschapsvorming, 7 december 2019 die werd gehouden in Stadsklooster Mariken

Deze themadag is georganiseerd door drie organisaties. Dit zijn Stadsklooster Mariken, Augustijns Verband en Kapelgemeenschap Ter Linde uit Uden.

Na de opening door de dagvoorzitter, Els Verheggen, heeft Pierre Paul Walraet, algemeen raadslid van de Generale Raad van de Kruisheren in Rome, een lezing gehouden. Inhoudelijk is Pierre Paul in zijn lezing ingegaan op de visie van Augustinus op gemeenschapsleven en op welke wijze een geloofsgemeenschap hier vandaag de dag nog inspiratie uit kan halen. Klik hier voor zijn lezing.

Na een heerlijke lunch heeft Henk Trimbach, mede initiator en lid van het inspiratieteam van de Kapelgemeenschap Ter Linden in Uden, een inleiding gehouden over gemeenschapsvorming in brede zin. Hij heeft de aanwezigen meerdere vormen van gemeenschappen voorgehouden waar wij bij horen of in participeren. Denk aan gezin, familie, verenigingen, werk, enzovoort. Deze inleiding gaf de aanzet om op een interactieve wijze in kleine groepen uiteen te gaan om met elkaar in gesprek te gaan over de volgende drie vragen:

  1. Welke bouwstenen zijn in jou aanwezig om mee te bouwen aan een gemeenschap? Wat heb jij in huis?
  2. Welke bouwstenen heb jij nodig om te bouwen aan een gemeenschap? Wat wil je ontvangen?
  3. Welke bouwstenen wil jij inzetten (geven) om te bouwen aan gemeenschapsvorming?

De antwoorden die weergegeven zijn op de bouwstenen kunt u hieronder lezen.

Enthousiasme creativiteit wijsheid luisteren
draagkracht vertrouwen opwekken/
geven
Trouw zijn
geloofsvertrouwen
commitment
steentje bijdragen vanuit eigen verantwoordelijkheid Veiligheid geven Zingen en gebed Liefdevolle humor
Lichtheid als smeerolie voor de gemeenschap
presentie Augustinus doorgeven Geduld bij werken met kinderen Inzichten onder leiding ontwikkelen
Toepassen wat je gelooft openheid Diaconale ondersteuning Betrokkenheid
Liefde Dienen/dienstbaar Persoonlijke vorming delen
Inzet vanuit jezelf Organiseren/talent inzetten Over grenzen heenstappen vredelievendheid
Samenwerkingsverbanden Verdiepen als leidraad Blijven leren van elkaar gematigdheid
Communicatie Geloven in elkaar Het mag schuren en schaven geloven in elkaar

De opbrengst vanuit de groepen zijn plenair gedeeld. De dagvoorzitter dankte ieder voor zijn/haar inbreng en deelname aan deze dag en nadien is Joost Koopmans voorgegaan in de slotviering. Het was een dag waarin hoofd, hart en ziel aan zijn trekken zijn gekomen. Daar hebben we tot slot op geproost.
Annemarie Revenberg

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Themadag gemeenschapsvorming

Themadag: Geloofsgemeenschap: groeien aan elkaar ?!

Hoe verbondenheid kan groeien door te delen in elkaars geloof, in liefde en vriendschap.

Wanneer: Zaterdag 7 december 2019
Waar: Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen
Tijd: 10.00- 16.00 uur. Vanaf 9.30 inloop met koffie en thee
Kosten: € 20,- inclusief lunch/koffie/thee/drankje
Opgeven: Voor 1 december bij Stadklooster Mariken of Kapelgemeenschap ter Linde
of het Augustijns Verband.

Deze themadag is een gezamenlijk initiatief van Stadsklooster Mariken – voorheen Augustijns Centrum de Boskapel in Nijmegen, het landelijke platform Augustijns Verband en Kapelgemeenschap ter Linde, in Uden
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten | Een reactie plaatsen

Adventsmeditatie

Download de flyer.

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Door de poort

Numeri 13,1-3; 21-23; 25-28a Romeinen 12, 3-8

Daar staan we dan. Onze pelgrimsstaf leunt aan de poort en roept ons om op weg te gaan. Kom door de poort, ga op weg. En als augustijnse geloofsgemeenschap horen we op de achtergrond natuurlijk meteen de woorden van Augustinus klinken: ‘Trek steeds verder. Want zodra je zegt ‘het is genoeg’, ga je ten onder. Trek steeds verder, maak steeds vooruitgang.’ Augustinus zelf heeft dat altijd gevoeld als een brandend hart. Daarom wordt hij ook met een brandend hart afgebeeld, en daarom is het brandend hart ook het beeldmerk van ons Stadsklooster.

Een beetje kloosterling weet dat de weg naar God betekent dat je steeds een stapje verder moet gaan dan dat je eigenlijk durft. En als kerkgemeenschap weten we diep van binnen ook dat het gezien onze roeping geen optie is om te zeggen ‘het is genoeg’. Het kan niet anders, het hart brandt. — Daar staan we dan.
Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | 1 reactie